Ekonomi
  • 4.5.2004 09:55

TMSF'DEN İMARBANKZEDELERİ ŞOKA SOKACAK AÇIKLAMA: BONOZEDELERİNE ÖDEME YOK

İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin'in İmar Bankası'na ilişkin olarak Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e yönelttiği yazılı soru önergesini TMSF Başkanı Ahmet Ertürk yanıtladı. Bankalar Yasası'na göre Hazine bonosu ve Devlet tahvili bedellerinin tasarruf mevduatı niteliği taşımadığını belirten Ertürk, ''Bu nedenle tasarruf mevduatı niteliği bulunmayan Hazine bonosu veya Devlet tahvili bedellerinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan talep edilmesi ve Fon tarafından bu kapsam dışı bedellerin ödenmesi mümkün değildir'' dedi. Ahmet Ertürk, Bakanlar Kurulu'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödenecek mevduatın sınırlarını belirlediğini, bu kapsam dışında kalan Hazine bonosu bedellerinin TMSF tarafından ödenemeyeceğinin kesin bir durum olduğunu ifade etti. UZANLAR TÜMÜNÜ ÖDEMELİ Ertürk, Uzanlar'dan, İmarbank'ın topladığı mevduattan yetkili mercilere bildirdiği sigortaya tabi kısım ile gerçek tutar arasındaki farktan kaynaklanan Fon alacağı, Hazine bonolarından kaynaklanan alacaklar, off shore mudilerinin alacakları ve Banka'nın Uzan Grubu'na kullandırdığı kredilerden doğan alacaklar toplamının birlikte tahsil edilmesi gerektiğini ifade etti. DÜNYA BANKACILIK LİTERATÜRÜNE GİRDİ Ertürk, İmar Bankası'nın devir tarihi itibariyle ödemekle yükümlü olduğu tasarruf mevduatı tutarının, Banka tarafından verilen bilgiler doğrultusunda resmi kayıtlarda 7 trilyon lira görüldüğünü, ancak kayıt dışı tutulan ve Fon tarafından ödenen tutarın 7 katrilyon 926 trilyon liraya ulaştığını vurguladı. Ahmet Ertürk, ''İmar Bankası'nda yaşanan yolsuzluk ve kayıt dışılık örneği gerek büyüklük, gerek yöntem açısından dünya bankacılık literatürüne girmiştir'' dedi. Ertürk, hak sahiplerine yapılacak ödemenin büyüklüğü dolayısıyla makroekonomik göstergeler ve para piyasalarını doğrudan ve olumsuz bir şekilde etkileyebilecek boyutta olduğunu belirtti. Bu durum göz önüne alınarak ödemelerin, TMSF, Merkez Bankası, Hazine ve ödemeye aracılık eden Ziraat Bankası arasında yapılan protokolle, hem kamu yararı hem de mevduat sahiplerinin haklarını birlikte gözeten bir ödeme planına bağlandığını belirten Ertürk, ödemelerin bu plana göre devam edeceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER