Ekonomi
  • 30.9.2002 16:31

TOPRAKBANK RESMEN BAYINDIRBANK'IN OLDU

KAYNAK : Haber Vitrini Toprakbank, bugünden geçerli resmen Bayındırbank'a devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan yazılı açıklamada, Toprakbank A.Ş'nin aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamı ile yönetim ve denetimi TMSF'ye ait olan Bayındırbank A.Ş'ye külli halefiyet prensipleri içinde devredilmesi kararı alındığı hatırlatıldı. Bu çerçevede Toprakbank şubelerinin Bayındırbank şubeleri olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Diğer taraftan TMSF, Bankalar Kanunu'ndaki yetkileri çerçevesinde şimdiye kadar olduğu gibi, Bayındırbank dahil yönetim, denetim ve mülkiyeti altında bulunan bankalardaki bütün tasarruf sahipleri ve kreditörlerin fonlarını herhangi bir engel olmadan tam olarak kullanmasını sağlamaktadır. Bayındırbank'daki tüm mevduat, eskiden olduğu gibi TMSF'nin tam güvencesi altındadır. Bu nedenle Toprakbank mudilerinin mevduatlarının akıbeti konusunda herhangi bir kaygı duymalarını ve anılan Bankayla ilişkide bulunan diğer alacaklıların endişe etmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değildir.'' BDDK'nın, Toprakbank'ın, 30 Eylül 2002 Pazartesi tarihi itibariyle, Bayındırbank Anonim şirketi bünyesinde devren birleştirilmesi kararı, Cuma günkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER