Eğitim
  • 29.11.2007 15:33

TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI DÜŞTÜ

 

Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı PISA'nın 2006 sonuçlarına göre, Türk öğrencilerin başarısı bir önceki döneme göre 10 puan düştü.  2003 yılında 40 ülke arasında 35'inci sırada bulunan Türkiye, 2006 yılında 57 ülke arasında 44'üncü sırada yer aldı. 434 olan puanı ise 424'e düştü.

OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda başarısını ölçen PISA (Programme for International Student Assessment) projesinde 2006 yılında ana tema fen bilgisi okur yazarlığıydı.

Aslında PISA Projesi sonuçlarının 4 Aralık'ta yayınlanması gerekiyordu. Ancak bir devlet sırırı gibi saklanan PISA sonuçları dün İspanyol öğretmen gazetesi Magisnet'in internet sitesinde yayınlandı ve yayınlanır yayınlanmaz Avrupa'daki bir çok haber sitesinde yer aldı. Magisnet'te yer alan PISA Projesi sonuçları şöyle: 

 

PISA (Program for International Student Assessment) yani Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı, OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda, katılacakları günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında ne ölçüde hazırlıklı yetiştirildiklerini belirlemek amacıyla geliştirildi.

Ölçülmeye çalışılan nitelik, öğrencilerin okulda müfredat kapsamında ele alınan konuları ne dereceye kadar öğrendikleri değil, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneği, öğrencilerin düşüncelerini analiz edebilme, akıl yürütme ve okulda öğrendikleri fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olup olmadıklarıdır.

PISA projesi şimdiye kadar üçer yıllık üç dönem halinde ve matematik, fen bilimleri, okuma becerileri olmak üzere üç alanda planlanmıştır.

PISA projesinin 1997 - 2000 yıllarını kapsayan I. döneminde (First cycle) matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarını içeren testler uygulanmış, ancak ağırlıklı alan okuma becerileri olmuştur. Ülkemiz aynı tarihlerde, üyesi bulunduğu Uluslar Arası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu IEA'nın (International Association for the Evaluation of Educational Achievement ) TIMSS-R ve PIRLS projelerini uygulamakta olduğundan PISA projesinin I. döne- mine katılamamıştır.

Ülkemizin de katıldığı PISA II. Dönem (Second Cycle) projesi 2000 - 2003 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde ağırlıklı alan matematik olmak üzere fen bilimleri, okuma ve problem çözme alanlarında öğrencilerin bilgi ve becerileri ölçülmüştür. Bu projeye Türkiye dahil 41 ülke katılmıştır. Bu ülkelerden otuzu OECD üyesi, on biri ise üye olmayan ülkelerdir.

stargazete.com


PISA PROJESİ NEDİR? (Kaynak: meb.gov.tr)

 

İLGİLİ HABERLER