Yaşam
  • 12.7.2009 17:00

'TÜRK ÜÇKAĞITLARI' HARAM LİSTESİNDE...

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Bahattin Akbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan 'Sahtecilik' isimli bir kitap kaleme aldı. Sahtecilikten elde edilen kazancın haram olduğunun altını çizen Akbaş, modern dünyanın haramlarını sıraladı. Akbaş kitabında korsan DVD basıp satmanın, sahte yeşil kart düzenlemenin, kredi kartlarını kopyalamanın, ölen babanın emekli maaşını almak için kadınların boşanmasının, öğrencilerin kopya çekmelerinin ve ünlü markaların çakmalarını yapmanın sahtecilik olduğunu kaydetti.
Dr. Akbaş'ın kitabındaki listesine göre örneğin basın 'çakma' çantalarıyla konu olan magazin karakterleri harama düşüyor. Ya da 'intihal' makaleler yayınlayan bilim insanları, Allah katında 'haram' işliyor. Dr. Altınbaş'ın önerilerine ise en çok sanatçılar sevinecek, çünkü başkasının emeğine haksızlık olduğu için Dr. Altınbaş, korsan DVD, CD, kitap basmak, izlemek ve okumanın da haram olduğunu söylüyor. Dr. Altınbaş'ın kitabındaki tespitler şöyle:
Sahtecilik suçları ülkemiz ve insanlarımız açısından gün geçtikçe katlanarak artan önemli bir ahlaki sorun olarak yerini almaktadır. Sorunun sadece cezai tedbirlerle ortadan kaldırılması ve çözülmesi de mümkün gözükmemektedir. Ailelere, toplumu oluşturan bütün kişi ve kuruluşlara, eğitim kurumlarına bu konuda önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. İnsanların kamu düzenini bozacak davranışlardan uzak durarak, kanunlara ve genel ahlak kurallarına saygılı bir biçimde hayatlarını devam ettirmeleri gerektiği bilinci kazandırılmalıdır.

İLMİ KORSANLIK
Bir başkasına ait bir fikir, buluş, araştırma sonuçlarının kitapların tümünün ya da bir kısmının kaynak gösterilmeden istemli olarak kopya edilmesi ya da tercüme edilerek yayınlanması ve kendi üretimi gibi gösterilmesi; aşırma, intihal ve ilmi korsanlık olarak ifade edilir. Bu alanda bir diğer sahte ve etik dışı davranış biçimi ise öğrencilikte kopyacılıktır. Ödevlerde, sınavlarda, projelerde, raporlarda başkasının çalışmasını kendi eseriymiş gibi göstermek eğitimde hak edilmeyen bir ilerleme sağlamaktadır.

HAKSIZ KAZANÇ
KalpazanlIk denilen sahte para basmak, korsan kitap, kaset, CD, DVD, VCD basıp satmak başkalarının isim hakkını kullanmak, sahte marka, mühür, damga, vize, yeşil kart, sağlık karnesi, otobüs bileti, tablo, başkalarına ait kredi kartlarını kopyalamak ve bunları kendisininmiş gibi kullanmak sahtekarlıktan başka birşey değildir. Bütün bunların içerisinde hem yalan beyan hem de haksız ve haram kazanç vardır.
(AKŞAM)

İLGİLİ HABERLER