Ekonomi
  • 29.8.2019 23:50

Türkiye Avrupa'nın en ucuz et satan 6'ncı ülkesi

Türkiye et fiyatlarında Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden

Türkiye, Avrupa'da et ürünlerinin ucuz olduğu ülkelerden birisi. 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede birim fiyatı ortalama 100 euro olan et ürünleri, Türkiye’de 65 euro.

Kişi başına düşen milli gelir ve satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında Türkiye 37 Avrupa ülkesi içinde 8. ucuz ülke. Tüketicilerin refah düzeyi kıyasına göre Türkiye’de 100 birim et ürünü alınabilirken en çok Litvanya’da (122 birim), en az ise Arnavutluk’ta alınabiliyor. Bu karşılaştırmaya göre Türkiye’de bir kişi 100 birim et alırken İngiltere’de 114, Almanya’da 109, İspanya 96, Danimarka 90, Yunanistan 79 ve İsviçre’de 52 birim et ürünü alınabiliyor.

AB’de 100 euro olan et Türkiye’de 65 euro

2018 verilerine göre Türkiye’de et ürünleri fiyat düzeyi endeksi 65. Bu, 28 AB ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı et ürünlerinin; Türkiye'de 65 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceği anlamına geliyor.

Türkiye bu alanda 37 Avrupa ülkesi içinde endeksin en düşük olduğu 6. ülke. Endeksin zirvesinde 228 ile İsviçre yer alırken İzlanda 165 puan ile onu takip ediyor. Endeksin en düşük olduğu ülkeler ise Karadağ (62), K.Makedonya (62), Polonya (63) ve Romanya (63).

TÜİK’e göre fiyat düzeyi endeksi; ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak tanımlanıyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade ediliyor.

Türkiye’de tüketicilerin refah düzeyi AB’den yüzde 32 düşük

Satın alma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Refah düzeyi kıyasına göre Türkiye’de 100 birim et alınırken Almanya’da 109, Yunanistan’da 79 birim alınabiliyor

Öte yandan, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsıyor. AB ortalaması 100 iken Türkiye’nin endeksi 2018’de 68 oldu.

Et ürünleri fiyat düzey endeksinin; SPG’ye göre kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi oranı incelendiğinde daha uygun bir karşılaştırma ortaya çıkıyor. Bu karşılaştırmada Türkiye 37 Avrupa ülkesi içinde et ürünlerinde en ucuz 8. ülke konumunda oluyor. Bu refah düzeyi kıyasına göre Türkiye’de 100 birim et alınabilirken İngiltere’de 114, Almanya’da 109, İspanya 96, Danimarka 90, Yunanistan 79 ve İsviçre’de 52 birim et ürünü alınabiliyor.

İLGİLİ HABERLER