Medya
  • 24.5.2004 00:10

TÜRKİYE'DE ZENGİNLER HABER, YOKSULLAR YERLİ DİZİ İZLİYOR

İstanbul'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre varlıklı toplum kesimleri haber, yoksul aileler ise yerli diziyi öncelikle izlemeyi tercih ediyor.

Düşük gelir düzeyine mensup kişilerin gazete okumadıkları belirlenirken, varlıklı kesim ile yoksulların ortak noktalarını ''halk müziği'' oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü'nce üst ve alt gelir grupları arasında yapılan araştırmada, televizyon izleme, gazete okuma alışkanlıkları ile radyo ve müzik tercihleri ele alındı.

''Televizyonda en çok izlediğiniz 3 program türü nedir?'' sorusuna, üst gelir grubundakilerin yüzde 22.4'ü haber, yüzde 13.7'si yerli dizi, yüzde 8.9'u haber programı yanıtını verdi. Aynı grubun, yüzde 7.6'sı belgesel, yüzde 7.4'ü spor, yüzde 6.4'ü müzik-eğlence, yüzde 6.2'si yabancı film izlediğini ifade ederken, yüzde 5.6'sı açık oturum, yüzde 5.5'i yarışma, yüzde 3.8'i Türk filmi, yüzde 2.5'i ''talk şov'', yüzde 1.5'i de yabancı dizi izlemeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Aynı soruya alt gelir grubundakilerin yüzde 23.8'i yerli dizi, yüzde 15.6'sı haber, yüzde 15.4'ü Türk filmi yanıtını verdi. Alt gelir grubunun; yüzde 10.8'i haber program, yüzde 7.9'u müzik, yüzde 3'ü sabah programı, yüzde 3'ü belgesel, yüzde 2.1'i de yarışma programı izlediğini ifade etti.

Araştırma, üst gelir gruplarının yüzde 95.3'ünün gazete okuduğunu da belirliyor. Buna karşın, yoksul kesimdekilerin yüzde 71.7 gibi büyük bir çoğunluğu gazete okumuyor.

''En çok dinlediğiniz 3 müzik türünü dinleme sıklığına göre sıralar mısınız?'' sorusu üzerine zengin ile fakir grubu halk müziği tercihinde birleşiyor. Araştırmada, üst gelir yapısına sahip olanların yüzde 21.4'ü Türk halk, yüzde 20'si Türk sanat, yüzde 19.1'i Türk pop, yüzde 9.1'i yabancı pop, yüzde 6'sı özgün, yüzde 3.9'u da klasik batı müziği dinlediğini, yüzde 7'si ise pek müzik dinlemediğini açıklıyor. Alt gelir grubundakilerin yüzde 29.1'i de Türk halk, yüzde 10.8'i Türk sanat, yüzde 7.9'u arabesk, yüzde 3.1'i Türkçe pop müzik dinlediğini belirtirken, yüzde 44.3'ü müzik dinlemediğini ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER