Gündem
  • 31.3.2002 23:22

TÜRKİYE'YE KARŞI AÇILAN İŞKENCE DAVALARI AZALIYOR

KAYNAK : Haber Vitrini İSTANBUL - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye aleyhine açılan işkence davalarının sayısında düşüş yaşanırken, mal ve mülk hakkı davalarında ise aynı oranda artış yaşanıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) çalışmalarına göre, AİHM, 8 Kasım 2001 tarihine kadar Türkiye ile ilgili 255 davayı karara bağladı. Türkiye, bu davalar içinden en çok, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mal ve mülk hakkının korunmasıyla ilgili maddesinden ceza aldı. Yetkililer, daha önceki yıllarda ilk sırada yeralan işkence davalarının ise ikinci sıraya düştüğünü söylediler. Bu arada, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AiHM) kararları uyarınca şu ana kadar ödediği maddi tazminat miktarının 11 milyon doları (yaklaşik 15 trilyon) bulduğu, gelecek aylarda da 1.5 milyon dolara yakın tazminat ödemek zorunda kalacağı bildirildi. Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi'nin baktığı davalarda suçun sabit olup olmadığını tespit ederek işin maddi yönünü ispata girmediğini, milli mercilerin soruşturma yaparken muhtemel ihmalleri ve gerekli soruşturmaların kapsamı konusuna önem verdiğini hatırlatan hukukçular, AİHM'in açılan dört davadan üçünün tahkikatı noksan yaptığı ve davaya konu olan iddiaları gerektiği gibi takip etmediği gibi nedenlerle Türkiye'yi mahkum ettiğini belirtiyorlar. Konunun uzmanlarından Prof. Dr. Bakır Çağlar, Türkiye'nin bir tek "Loizidu Davası"nda tazminat ödemeyi reddettiğini hatırlatarak, "Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 'tanımadığımız bir devletin bir vatandaşına da tazminat ödeme yükümlülüğümüz yoktur' yönünde açıklama yaptı. Ancak bu dava Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin sürekli gündeminde" dedi. Çağlar, insan haklarını ciddi bir biçimde ihlal eden üye devletlerin Avrupa Konseyi'nde temsil haklarının askıya alınması veya konsey üyeliğinin sona erdirilmesi gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini de belirterek, "Türkiye'nin bu yükümlülükleri yerine getirmediği taktirde konseydeki temsil hakkı sorun olarak ortaya çıkabilir. Ancak bu davada son derece politik yaptırımlar sözkonusu" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER