Yaşam
  • 29.11.2011 13:59

TÜRKLER NE KADAR 'DUYARLI' ÇIKTI?

"Var mısın kalpleri yumuşatmaya?" sloganıyla Avrupa çapında duyarlılık kampanyası başlatan Milka, "Avrupa Duyarlılık Endeksi"ni yayınladı.

Global araştırma şirketi Strategy One Research tarafından 17 Avrupa ülkesinde toplamda 8 bin 300 katılımcı üzerinde yapılan araştırmayla çıkarılan endeksin ilk sırasında yer alan Macaristan'ı ikinci sırada Türkiye takip ediyor.

Türk katılımcıların yarısından fazlasının kendilerini tamamen hoşgörü ve iyi niyet sahibi olarak tanımladığı araştırmanın sonuçlarına göre duyarsızlık ve hoşgörüsüzlüğün en önemli nedeni aşırı stres ve meşguliyet.

Araştırmada; katılımcılara "Gün içinde anlayışlı davranmanız gereken bir durumda ne sıklıkla anlayış gösterebilirsiniz?", "Gün içinde hoşgörüyü elden bırakmanıza neden olan durumlar nelerdir?" gibi sorular yöneltildi.

Örneğin; "Davranışlarınızda ne kadar sıklıkla hoşgörüye yer verirsiniz?" sorusuna verilen "Günde birkaç kez" yanıtının Avrupa ortalaması %43 olarak belirlenirken Türkiye'de bu oran %56'ya çıkıyor. "Genel olarak nazik ve duyarlı bir insan mısınız?" sorusuna "Evet, Kesinlikle" diyenler Avrupa'nın %31'ini oluşturuyor. Türkiye'de aynı yanıtın oranı %52'yi buluyor. Yani Türk insanının yarıdan fazlası kendisini yumuşak kalpli ve duyarlı buluyor.

Araştırmanın ilginç sorularından biri de "Ülkenizdeki insanların birbirlerine daha nazik ve duyarlı davranması halinde, ülkenizin daha yaşanılabilir bir yer olacağını düşünüyor musunuz?" sorusu. Avrupa'nın bu soruya verdiği olumlu yanıtın oranı %43. Türkiye'nin %65'i ise insanların daha nazik ve duyarlı olması halinde ülkenin daha yaşanılabilir bir yer haline geleceği fikrinde.

STRES, HOŞGÖRÜNÜN DÜŞMANIGündelik hayatın getirdiği sorumluluk, meşguliyet ve stresin, hoşgörülü toplumlarda bile duyarlılığa engel olabileceği sonucunu ortaya koyan Avrupa Duyarlılık Endeksi, Avrupa'nın en büyük sorunlarından birinin stres olduğunu da ortaya koydu. Aşırı stres nedeniyle hoşgörü ve duyarlılığı elden bırakanların Avrupa'daki oranı %39 olarak belirlenirken, Türkiye'deki oran da %41 ile Avrupa ortalamasına çok yakın bir değerde. Zaman yetersizliği ve aşırı yoğunluk da sevdiklerimize ve çevremize karşı nazik ve duyarlı davranmanın önündeki ikinci en büyük engel (Türkiye %32, Avrupa %20) olarak beliriyor.

AVRUPA DUYARLILIK ENDEKSİ ÜLKELER SIRALAMASI
1. Macaristan %58
2. Türkiye %56
3. Portekiz %53
4. Ukrayna %52
5. Litvanya %50
6. İspanya %48
7. Rusya %45
8. İtalya %43
9. Bulgaristan %40
10. Polonya - Romanya %39
12. Avusturya - Belçika %38
14. Almanya %37
15. Fransa %33
16. Hollanda %31
17. Çek Cumhuriyeti %28

İLGİLİ HABERLER