Gündem
  • 3.12.2021 21:52

Uluay Çeviri Sektöründe Kalitenin Temsilcisi

İnsanların birbirleriyle sürekli iletişim içerisinde olması ve bu iletişimin yalnızca aynı dili konuşan bireyler ve toplumlarla sınırlı olmaması çeviri hizmetlerinin önemini artırmaktadır. Diller arası ve kültürler arası iletişim köprüleri kurmak çeviri hizmeti sayesinde mümkün olmaktadır. Oldukça önemli ve geniş kapsamlı olan çeviri hizmetlerinin farklı özelliklere sahip alt türleri vardır. Web sitesi çeviri ve medikal çeviri hizmetleri özel uzmanlık gerektiren çeviri alt türleri arasında yer alır. Son zamanlarda giderek daha fazla önem kazanan web sitesi çeviri ve medikal çeviri hizmetleri; Uluay Çeviri tarafından hızlı, kaliteli, güvenilir ve en ekonomik şekilde sunulmaktadır.

Web Sitesi Çevirisi İle Dünyaya Açılın

Web sitesi çeviri hizmeti son 10 yılın en çok talep gören çeviri alt türlerinden biri olup popülerliği giderek artmaktadır. Kendi pazarları dışındaki pazarlarda da varlık göstermek isteyen şahıslar ve işletmeler ürün ve hizmetlerine dair reklam ve pazarlama faaliyetlerini hedef pazarlarda kullanılan diller üzerinden gerçekleştirdiklerinde çok daha verimli sonuçlar elde etmektedir. Bu aşamada web sitesi çevirisi hizmetleri devreye girmekte, markaların çok geniş kitlelere ulaşmasında oldukça önemli bir rol üstlenmektedir.

Web sitesi çeviri hizmeti aslında çeviri sektöründe başlı başına bir alan olan kabul edilmekte ve diğer çeviri türlerine göre çok farklı özelliklere sahip bulunmaktadır. Web siteleri internetin hayatımızda sahip olduğu önemli yere bağlı olarak markaların internet ortamındaki yüzü olma ve farklı kültürlere erişim imkanı verme özelliğine sahiptir. Sahip olduğu bu önemli rol nedeniyle web sitesi çeviri hizmetleri mutlaka bu alanda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip profesyonel çevirmenlerce gerçekleştirilmelidir.

Web Sitesi Çevirisi Nasıl Yapılır?

Web sitesi çeviri hizmeti bireylere, firmalara ve markalara ait web sitelerinin hedef toplumların dillerine çevrilmesini sağlayan özel bir çeviri hizmetidir. Web sitesi çevirisinin en önemli özelliği kaynak dilde sağlanan etkiyi hedef dilde de yaratılabilmesidir.

Web sitesi çeviri hizmeti ile mevcuttaki web sitesinin dili hedef topluma kullanışlı, erişilebilir ve kültürel açıdan uygun hale getirilerek değiştirilir. İnternet dünyanın hemen her noktasında kullanılmakta olup internet kullanıcıları birbirlerinden farklı diller konuşmaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre internet kullanıcıları kendi dillerindeki web sitelerini ziyaret etmeyi tercih etmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak global ölçekte yeni kitlelere ulaşmak ve uluslararası pazarlardaki payını artırmak isteyen şirketler web sitesi çeviri hizmetlerine giderek artan bir sıklıkla başvurmaktadır.

Web sitesi çevirisi yapılırken ilk olarak  web sitesinin alanı belirlenmeli ve gerekli terminolojiye hakim uzman çevirmenlerle çalışılmalıdır. Web sitesi çeviri hizmeti, web sitesinin kaynak dilde olduğu gibi hedef dilde de net, anlaşılır ve doğru bir şekilde ifade edilmesini sağlamalıdır. Web sitesinde ilerleyen dönemlerde yapılacak güncellemelerin aynı çevirmen tarafından yapılması sayesinde akışın ve tutarlılığın sağlanmasının mümkün olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Web sitesi çevirisi asla düz bir çeviri olarak düşünülmemelidir. Dilsel ve kültürel açıdan en uygun şekilde yapılması zorunlu olan web sitesi çeviri hizmetiyle kullanılan dil hedeflenen pazardaki kültürü ve toplumu en doğru şekilde yansıtmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için kullanılan dil kelime hazinesi, terminoloji ve dil bilgisi açısından son derece dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Medikal Çeviri Hizmetleri Uluay Çeviri’de

Tıp biliminde yaşanan gelişmelerin son derece hızlı olması ve bu gelişmelerin global olarak paylaşılması sonucunda medikal çeviri hizmeti popülerliğini artırmaktadır. Medikal çevirinin kapsamında; tıbbi akademik yazılar, vaka raporları, çalışmalar, radyoloji raporları, tezler, biyomedikal cihazlara ilişkin kullanım kılavuzları, çeşitli araştırmalar, doktor görüşleri, tıbbi belgeler, tıp alanındaki klinik çalışmalara ilişkin dokümanlar, diş hekimliği ile ilgili dokümanlar, patent çevirileri, eczacılık sektörüne ilişkin yayınlar, muayene raporları, epikriz raporları, dergiler, ilaçların ve eczacılık ürünlerinin prospektüsleri, laboratuvar tetkik sonuçları, kitaplar, deneyler ve daha birçok belge bulunur.

Medikal çeviri hizmetleri sağlık sektöründeki tercümeleri kapsamakta olup hastaneler, medikal üretimi ve ticareti yapan şirketler gibi sağlık sektörüyle bağlantılı kurum ve kuruluşlar medikal çeviri hizmetlerine sıklıkla ihtiyaç duyarlar.

Özel uzmanlık gerektiren çeviri türlerinden biri olan medikal çeviri standart bir çeviri işleminden çok daha fazlası olup en zor çeviri türleri arasında sayılır. Tıbbi terminolojinin son derece ağır ve tıp dilinin benzersiz olması medikal çeviri hizmetlerini zorlaştırmakta ve bu nedenle medikal çeviri her çevirmen tarafından sunulabilen bir hizmet olmamaktadır. Medikal çeviride yapılacak en küçük bir hata dahi insan hayatını riske atabilecek hatalara neden olabileceğinden medikal çeviri hizmeti verecek çevirmen tıp sektörü ve dili hakkında yeterli yetkinliğe sahip olmalıdır.

Medikal çeviride kesinlikle kişisel yorumlara, tahminlere, kesin olmayan bilgilere, doğaçlamaya ve yaklaşık ifadelere yer verilmemelidir. Tıbbi terminoloji Latince dili temelinde şekillendiğinden çevirmen aynı zamanda Latince terimlere de hakim olmalıdır.

Medikal çeviride de tüm çeviri türlerinde olduğu gibi imla hatası yapmaktan kaçınılmalıdır. Edilgen yapı kullanmaktan ve anlam belirsizliğinden uzak durulmalıdır. Yine noktalama işaretlerinin doğru kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

İLGİLİ HABERLER