Ekonomi
  • 6.9.2002 10:48

VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTAYI SATIYOR

KAYNAK : Haber Vitrini Türkiye ve KKTC'de faaliyet gösteren Güneş Sigorta ve Güneş Hayat Sigorta şirketlerinin çoğunluk hisseleri, ihaleyle blok olarak satılacak. Blok satışlara ilişkin ihale sürecinin başladığı, gazete ilanıyla kamuoyuna duyuruldu. İlana göre, yurtiçi sigorta piyasasında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yangın, nakliye, kaza, mühendislik, zirai, hastalık ve hukuksal koruma branşlarında faaliyet gösteren Güneş Sigorta A.Ş.'de T. Vakıflar Bankası T.A.O'nun sahip olduğu yüzde 35.3492, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nın sahip olduğu yüzde 10 ve T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu yüzde 5.0100 oranındaki hissesi olmak üzere toplam yüzde 50.3592 oranındaki hissenin tamamı blok olarak satışa sunulacak. 1957 yılında kurulan ve yüzde 6.42'lik pazar payına sahip olan Güneş Sigorta'nın, İstanbul'da Genel Müdürlük ve yurt genelinde Orta Anadolu, Ege, Güney Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölge Müdürlükleri, Marmara, Doğu Anadolu ve Kıbrıs Şube Müdürlükleri, Denizli, Gaziantep, Samsun, Kayseri'de irtibat büroları ve 890 adet özel acentesi bulunuyor. 120 trilyon lira kayıtlı sermayesi olan şirketin, 43 trilyon 200 milyar lira çıkarılmış sermayesi var. GÜNEŞ HAYAT SİGORTA Güneş Hayat Sigorta A.Ş.'de ise, T. Vakıflar Bankası T.A.O'nun sahip olduğu yüzde 6, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nın sahip olduğu yüzde 37, T. Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu yüzde 11.90 ve Vakıf Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 8 oranındaki hissesi olmak üzere toplam yüzde 62.90 oranındaki hisse blok satılacak. Yurtiçi sigorta sektöründe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat, hastalık ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren Güneş Hayat Sigorta, 1992 yılında kuruldu. Yurt genelinde 6 bölge ve 220 adet özel acente ile örgütlenen şirketin 20 trilyon 250 milyar lira nominal sermayesi ve 10 trilyon 250 milyar lira ödenmiş sermayesi bulunuyor. 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve mevzuatına tabi olan Güneş Hayat Sigorta A.Ş.'nin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde, Bireysel Emeklilik şirketine dönüşüm için T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurduğu belirtildi. TALİPLİNİN, ŞİRKETİ GELİŞTİRMEYE İKNA ETMESİ GEREKİYOR Her iki blok satışla ilgili ön bilgi dokümanı hazırlayacak yatırımcı veya yatırımcı grubunun, 7397 sayılı Kanun ve Sigorta Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'ndeki şartlara haiz olması gerekiyor. Ayrıca, Güneş Sigorta ve Güneş Hayat Sigorta'nın gelişimi ile ilgili ikna edici bir stratejiye sahip olması gereken yatırımcıların ön ilgi dokümanlarında, son üç yıla ait faaliyet raporu ve finansal tabloları, ara mali tabloları, Türkiye ve gelişen Avrupa bölgesindeki diğer yatırım ve iştiraklerini, yatırım yapma sebeplerinin yer alması ve tanımlanan yatırımcı niteliklerini karşılama yeteneğinin bulunması isteniyor. İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanacak ön ilgi dokümanı, İştirakler Blok Satış İhale Komisyonu Başkanlığı, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Atatürk Bulvarı, Gama Güriş İş Merkezi No:211 Kat:4 Kavaklıdere/Ankara adresine, 20 Eylül 2002 saat 17.00'ye kadar sunulabilecek. İhale Komisyonu, ön ilgi dokümanını sunmuş olan yatırımcılar arasından teklif vermeye davet edilecekleri belirleyecek. Ön eleme sürecinde her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı gizli tutulacak.

İLGİLİ HABERLER