Gündem
  • 12.10.2005 11:59

VALİLİKLE, GAY VE LEZBİYENLER ARASINDAKİ YARGI KAVGASI SONUÇLANDI

ANKARA - Basın Savcısı Kürşat Kayral, Ankara Valiliği''nin derneğin adında ve tüzüğünde ahlaka aykırılık bulunduğu iddiasıyla derneğe kapatma davası açılması istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı. Kararda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu''nun, AB siyasi kriterleri, Katılım Ortaklığı Belgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve taraf olunan uluslararası insan hakları sözleşmeleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Yasanın temel felsefesinin derneğin özeline girmemek, resmi makamların veya kamuoyunun gözetiminden uzak serbestçe etkinlikte bulunmasını sağlamak olduğu anlatılan kararda, ''''Yasa, devletin derneklere karşı baskıcı değil, kollayıcı tavrını göstermesi usulüne göre yapılandırıldı'''' denildi. ''''Lezbiyen'''' ve ''''gay'''' kelimelerinin günlük hayatta ve bilimsel araştırmalarda rahatlıkla kullanıldığına işaret edilen kararda, ''''Bu kavramlar, toplumlara göre değişir. Yeni TCK''nın yapılandırılmasında ''cinsel yönelim ayrımcılığının'' tartışıldığı bir dönemde, eşcinsel olmak ahlaksız olmak anlamına gelmez. Aslolan tüm ahlak bilimleriyle uğraşanların ortak birleştikleri nokta olan insan iradesinin hür olması gerektiğidir'''' denildi.

İLGİLİ HABERLER