Ekonomi
  • 3.6.2014 21:53

Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş vergi alacakları ile SGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer verildi.

TBMM AK Parti grubu tarafından Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında endekslenmek suretiyle ödenmesi, kamu ile olan mali ilişkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlerine devam edilmesine imkan verilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi ile ekonomik kalkınmanın sürdürebilir şekilde devamlılığını temin etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak, maliye ve para politikalarının daha etkin şekilde kullanılmasının amaçlandığı bildirildi.
Kanun teklifinin kapsamı Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip ve tahsil edilen alacak türleri itibariyle belirlenmiş olup, yapılacak ödemelerde finansman sıkıntısıyla karşılaşılmaması için uzun sürede taksitle ödeme imkanı getirildi.
24 maddelik teklifin 1. Maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş vergi alacakları yeniden yapılandırılıyor. 2. Maddesinde ise kasa fazlaları ile ortaklardan alacaklara ilişkin düzenlemelerle işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Teklifin 3. Maddesinde de Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer veriliyor.

İLGİLİ HABERLER