Gündem
  • 17.10.2020 23:37

Yahudiler Azerbaycan'ın zaferi için Sinagogda duaya başladı

Habervitrini son dakika haberi.. Dağlık Karabağ için savaşan Yahudileri Azerbaycan’ın zaferi için dua ediyor
Azerbaycan’da yaşayan Yahudiler, Eermenilere karşı ülkesinin galip gelebilmesi için sinagoglarda dua seansları yapıyor. O Yahudilerin bazılarının çocukları gönüllü asker olarak cepheye giderken, babaları sinagogda dua ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Azerbaycan'da da koronavirüs nedeniyle sinagoglar aylardır büyük ölçüde kapalı. Geçen hafta bir sinagog, Dağlık Karabağ bölgesi konusunda yaşadığı son kanlı çatışmada Azerbaycan’ın zaferi için dua etmek üzere kapılarını açma özel izni aldı.

Bakü'nün Aşkenazi cemaatinin baş hahamı ve Çabad Hasidiç hareketinin elçisi Shneur Segal, "Askerlerimize Zarar olmaması, yaralanma olmaması ve herkesin eve dönmesi için dua ettik. Umuyoruz ki Azerbaycan topraklarının tamamı ait olduğu kişilerin eline geçecek." Dedi.

Azerbaycan Yahudileri: Haber Fotoğrafı

Azerbaycan Hahambaşı Haham Shneur Segal'in oğlu Bar Mitzvah

Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler tarafından önemli bir şehir olarak kabul edilir.Ancak Azeriler, bölgenin kuzeyindeki Şuşa'yı, bölge Rus İmparatorluğu tarafından fethedilmeden önce Azeri kültürünün merkezi olduğu için ulusal ve tarihi öneme sahip bir şehir olarak görüyorlar.

Azerbaycan Yahudileri: Haber Fotoğrafı


Sinagogun töreni sırasında Segal, "Bir sonraki vaazımızı Şuşa'da yapacağımıza inanıyorum" dedi.
Şuşa, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan bir şehir. Hukuken Azerbaycan'da yer alan ve Şuşa Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yönetimi altına girmiştir.

Brunoy Gathers for Shneur Zalman Pewzner - Chabadinfo.com


Şehir deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur. 2015 verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir.

Çoğu ülke mevcut çatışmada taraf tutmasa da, uluslararası toplum 1990'lardan beri Azerbaycan'ın bölgedeki iddiasını büyük ölçüde kabul etti.
Azerbaycan, İsrail’den silah satın alan nadir Müslüman ülkelerden birisi.. Son yıllarda İsrail'den önemli silahlar elde etti. 
Ermeniler, İsrail yapımı silahların Dağlık Karabağ'daki Ermeni köylerinde kullanıldığını bildirerek, ülkenin Ekim ayı başlarında İsrail büyükelçisini geri çekti.

Ancak Ermeniler için çok daha sıkıntılı olan, Azerbaycan'ın en büyük destekçisi Türkiye'dir.  Ermenistan ise hem Rusya hem de İran tarafından destekleniyor.

23.10.18 il tarixində Azərbaycan... - Honorary Consulate of Montenegro to  the Republic of Azerbaijan | Facebook

Haham Segal, Şuşa'da bir sonraki vaazını vereceğini söylediğinde, Azerilerin 30 yıl önce çalındığını düşündükleri bir bölgeyi yeniden ele geçirme arzusundan bahsediyordu.

History: First Kosher Restaurant Opens in Baku, Azerbaijan | The Federation  of Jewish Communties of the CIS

"Anavatanımız için savaşan her asker ve ordumuz için dua ettik" dedi ayin sırasında.

Savaş hattının karşısında, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir Sukkah'ta Ermeni Yahudiler de dua ettiler.

Rachel adlı Ermeni bir Yahudi Haaretz'e, "Orada, bir Lubavitcher hahamının yanında, COVID-19'a karşı korunmak için maskemle oturdum ve İsrail bombalarının Ermenilerin hayatına düşmemesi için dua ettim" dedi.

Sadece 500 kadar Yahudi barındıran Ermenistan'ın aksine, Azerbaycan'da 30.000 civarında üye olduğu tahmin edilen geniş ve çeşitli bir Yahudi cemaati var.

Azerbaycan, İsrail ve New York eyaleti dışında tamamen Yahudi bir kasabayı barındıran tek ülkedir. 
Qirimizi Qeseba, bazen Rusça adı Krasnaya Sloboda ile anılır, Kafkas Dağları'nda MÖ 8. yüzyıldan beri var olan Azerbaycan'ın "Dağ Yahudilerinin" bir yerleşim bölgesidir.

Azerbaycan'daki Yahudi cemaatinin çoğunluğunu oluşturan Dağ Yahudilerinin yanı sıra, Azerbaycan'ın Rusya İmparatorluğu'nun ve daha sonra Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu günlerde filtrelenen önemli bir Gürcü Yahudisi ve Aşkenaz Yahudisi topluluğu da var. .

Baku Book Center

Haham Segal, Azerbaycan'da yaklaşık 6.000-7.000 Aşkenazi Yahudisinin bulunduğunu tahmin ediyor.

Yahudiler çok uzun zamandır burada yaşıyorlar ve topluluktaki herkes yerel toplumun bir parçası olarak hissediyor. Başarılarından heyecan duyuyorlar, zorluklarından dolayı üzülüyorlar ve devam eden bir savaş olduğunda kalpleri korkuyor ”dedi Segal. "Pek çok Yahudi ailenin çocukları savaşa katılmaya gitti ve bu ülkenin vatandaşları olarak savaşta savaşıyorlar ve hatta orduda görev yapmış olan ebeveynler bile yedek görev için çağrıldı."

1992'deki ilk Dağlık Karabağ çatışması sırasında Şuşa'da savaşırken ölen bir Azerbaycan Yahudisi olan Albert Agarunov, Azerbaycan'ın ulusal kahramanlarından biri olarak kayıtlıdır.

Bakü'den bir Dağ Yahudisi olan Albert Agarunovich Agarunov, Azerbaycan'ın Ulusal Kahramanları listesinde kayıtlıdır ve yerel politikacılar tarafından genellikle bir savaş kahramanı olarak lanse edilir. 1992'de Şuşa'da ilk Karabağ çatışmasında Azerbaycan için savaşırken öldü.

Segal, "İnsanlar arayıp dua etmek istiyor, dini açıdan ne yapabileceklerini soruyorlar" dedi. Biz de bir tören düzenledik.

Ülke dışında yaşayan Azerbaycanlı Yahudiler de çatışma hakkında konuştular. Yahudi basınına göre, İsrail'de Dağlık Karabağ'da ilk çatışmaların çıktığı yaz boyunca 600 Azerbaycanlı-İsrailli Yahudi, Azerbaycan'ı desteklemek için Yafa'daki Ermeni Kültür Merkezi'nin önünde Ermenistan aleyhinde gösteri yaptı.

Eylemciler “Am Yisrael Chai, Am Azerbaycan Chai” diye bağırdılar - İsrail milleti yaşıyor, Azerbaycan milleti yaşıyor.

HABERVİTRİNİ ÖZEL HABERİDİR

 

 

 

İLGİLİ HABERLER