Medya
  • 12.10.2019 18:15

Yaradılış-4!.. İnsanların ve kainatın yaradılışı

Metin Özer'in derlediği 'Yaradılış' seri yazısında bugünde müthiş bir kısım var..
İşte o bölüm

YARADILIŞ -4
İnsanların ve kainatın yaradılışı

O peygamberlerden alınan sözden sonra,
Pak ve temiz ruh yani Peygamber Efendimizin Mübarek ruhu, yine Allahü teala’nın güzel isimlerini zikirle meşgul oldu.
Tek tek isimleri zikir sırasında ‘KAHHAR’ ismine geldiği vakit, bu kez Allahü teala’nın celal ve heybetinden terledi.
Öylesine terledi ki; her bir ter damlasından bütün kainatın mahluk ve yerleri halk oldu.
Mübarek başının terinden; meleklerin ruhu yaratıldı.
Mübarek yüzünün terinden; arş, kürsi, levh, şems, kamer ve yıldızların taşıcıları yaratıldı.
Mübarek göğsünün terinden; âlimler, şehidler ve salih kimselerin ruhu yaratıldı.
Mübarek sırtının terinden; Beyt-ül Mamur, KÂBETÜLLAH, Beyt’ül-mukaddes, Ravza-i mutahhara ve bütün mescidler yaratıldı.
Mübarek kaşlarının terinden; kadın ve erkek bütün müminlerin ruhları yaratıldı.
Mübarek Kuyruk sokumu terinden; Yahudi ve Nasara, müşrikler ve Mecusiler.... hasılı bütün küffarın ruhları yaratıldı.
Mübarek ayaklarının terinden; Mağribden maşrıka kadar bütün yerler ve içerisindeki canlıların ruhları yaratıldı.
Ve.. O mübarek ruhdan; Mümin ve kafir sayısı kadar ter damladı.
Allahü teala;  Habibi’nin her damlayan mübarek terinden bir ruh halk etti..
Bu mana icabıdır ki Peygamber Efendimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)
- Eb’ül – Ervah (ruhların babası)
Künyesi verildi...
Allahü teala’nın Peygamber Efendimiz’in mübarek terinden yarattığı bütün ruhlar; RUH-U MUHAMMEDİ’nin etrafında tesbih ve tehlil ederek bin yıl kadar tavaf eylediler.
Bundan sonra Cenab-ı Allah o ruhlara;
- RUH-U MUHAMMEDİ’ye nazar eyleyin
Diye emretti.
Onlar da Emr-ü ferman gereği, RUH-U MUHAMMEDİ’ye nazar eylediler.
İşte bu nazar sırasında;
O mübarek nurun neresini gördülerse ise Dünyada o işle meşgul oldular.
Peygamber Efendimizin ruhunun;
Mübarek başını görenler; dünya hayatında yaratılmışlar arasında halife veya padişah oldular.
Mübarek alnını görenler; Adil beğlerden oldular.
Mübarek gözlerini görenler; Kur’an hafızı oldular.
Mübarek kaşlarını görenler, nakkaş oldular.
Mübarek kulaklarını görenler; vaaz-ü nasihatı kabul eder kimseler oldular.
Mübarek yanaklarını görenler; akıllı ve iyi amel işleyen kimselerden oldular.
Mübarek yüzünü görenler; hakim ve attar oldular.
Mübarek dudaklarını görenler; vezir oldular.
Mübarek ağzını görenler; çokça oruç tutanlardan oldular.
Mübarek dişlerini görenler; oğlanlar ve kızlar güzel suretli oldular.
Mübarek dilini görenler; padişahlar arasında elçilik yapanlardan oldular.
Mübarek boğazını görenler; vaiz, nasihatçı ve müezzin oldular.
Mübarek sakalını görenler; Allah yolunda mücahid oldular.
Mübarek pazularını görenler; ok atıcılar ve denizde dalgıç oldular.
Mübarek boynunu görenler; tacir ve bezirgan oldular.
Mübarek sağ alnını görenler; sarraf, sol alnını görenler ise terazi tutan ve kile ölçen oldular.
Mübarek ellerinin içini görenler; sahî cömert oldular.
Mübarek ellerinin arkasını görenler; cimri ve mıkkıs oldular.
Mübarek sağ ellerinin içini görenler; boyacı oldular.
Mübarek parmaklarının ucunu görenler; katip oldular.
Mübarek sol parmağını görenler; demirci oldular.
Mübarek göğsünü görenler; Alim, zahid ve müctehid oldular.
Mübarek sırtını görenler; şeriatın emrine itaatkar ve mütavazı oldular.
Mübarek yanlarını görenler; gazilerden oldular.
Mübarek karnını görenler; kanaatkarlardan oldular.
Mübarek dizini görenler; secde ve rüku ehli oldular.
Mübarek ayaklarını görenler; avcı oldular.
Mübarek ayağının altını görenler; çokça yürüyenlerden ve seyahat edenlerden oldu.
Gölgesini görenler ; şarkıcı ve sazcı oldu.
Bakıp da göremeyenler;
Yahudi, Nasara (Hıristiyan), Mecusi ve şirk ehli oldular.
Başını kaldırıp hiç bakmayanlar; Nemrud, Firavun ve emsali Üluhiyet davası güdenlerden oldular..
(Velhasıl, Ruhlar aleminde yaratılan bütün ruhlar; Resûl-u Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimizin neresini gördüyse dünya hayatında o gördüğüne uygun bir hayat sürdü.)
Bunlardan sonra...
Yaratılan ruhların hepsi dört saf oldu.
Birinci saf;
Nebilerin ve Resûllerin safı oldu.
İkinci saf; Sıddıkların ve Allahü teala’nın veli kullarının safı
Üçüncü saf; erkek ve kadın salih ve salihaların safı.
Dördüncü saf; Küffar safı oldu.
Anlatılan ruhlar anlatılan makamlarda dilediği kadar durdu.
Sonra...
Sırası gelenler teker teker cesetler alemine yollandı.
Anne rahmine konularak, ete kemiğe büründürüldü..
Resûlullah Efendimizin mübarek nurundan ve sonra ruhundan yaratıldıktan sonra, ruhlar aleminden cisimler alemine geçen süreyi, Allahü teala’dan başkası bilmez.
Bu durum şöyle rivayet edildi;
Resûlullah Efendimiz Cebrail’e sordu;
- Sen yaratılalı kaç sene oldu?
Cebrail şöyle dedi;

- Hesabını bilmem Ya Resûlullah, Ancak şu kadarını bilirim..
70 bin senede bir kere arşın perdelerinin arkasından büyük bir nur zuhur eder. Ben yaratılalı beri 12 bin kere o nurun zuhurunu ve batışını gördüm.(840 MİLYON YIL)
Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam’a sordu;
- O nur neyin nurudur bilir misin?
Cebrail Aleyhisselam, “Bilmem” dedi.
Resûllullah Efendimiz şöyle buyurdu;
- O nur, ruhlar alemindeki benim ruhumun nurudur.

NOT : Büyük İslam Alimi Muhammed Cezuli Hazretleri'nin (Rahmetullahi Aleyh) Allah ondan razı olsun. Osmanlıca eserlerinden derlenmiştir.

DERLEYEN : METİN ÖZER/ HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER