Asayiş
  • 29.6.2007 11:26

YOLDA BEKLEYEN HAYAT KADINI VE TRAVESTİLERE PARK CEZASI :))

Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı vatandaşlardan, bazı semtlerde sokak ve caddelerde bekleyen hayat kadınları ile travestilerin rahatsızlık verdiklerine dair artan başvurular üzerine bir toplantı düzenledi. Komisyon, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Tüzüğü’nün 4. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanarak bu kişilere Kabahatler
      Kanunu’nun 32. maddesine göre cezalandırılmasını kararlaştırdı.
      Valiliğin onayıyla alınan karar 22 Haziran 2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. İlk uygulama Çankaya’da fuhuş yapmak amacıyla cadde ve sokaklarda bekledikleri belirtilen 7 travestiye uygulandı.
      Ahlak Büro Amirliği görevlileri daha sonraki günlerde çeşitli semtlerde fuhuş yapmak amacıyla bekleyen 50 hayat kadını ve travestiye de aynı uygulamayı gerçekleştirdi. Ceza kesilenler arasında bir de yabancı uyruklu hayat kadını bulunuyor. Yasanın bu maddesi 117 YTL para cezasını öngörüyor.
      Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi, "yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası" uygulanmasını hükme bağlıyor.
      Her yıl "yeniden değerlendirme oranı" kapsamında güncelleştirilen para cezaları 15 gün içerisinde yatırılırsa yüzde 25 indirimle tahsil ediliyor. Kesilen para cezalarının zamanında ödenmemesi durumunda, Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerince "amme alacağına" çevrilerek tahsil ediliyor.
      Emniyet yetkilileri, 6 günlük uygulamayla fuhuş amacıyla sokakta bekleyenlerin sayısının azaldığını söylediler.

İLGİLİ HABERLER