Bilim
  • 28.10.2020 14:45

Ağır Ceza Avukatı Trabzon

Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan fazla cezayı gerektiren suçlarla ilgili ceza davalarına ağır ceza mahkemeleri bakar. Ayrıca kanunlarda ağır ceza mahkemelerinin özel olarak görevlendirildiği suç tipleri ile ilgili davalar da bu mahkemelerde görülür. Anlaşılacağı üzere en ağır suçların yargılandığı ve en ağır cezaların verildiği yerel mahkemeler ağır ceza mahkemeleridir.

Bu yargılamalar sırasında ağır ceza avukatı olarak müdafilik yapan avukatların da sorumluluğu oldukça büyüktür. Sanıkların hayatları ile ilgili verilecek kararı yönlendirme imkânı bulabilen ağır ceza avukatlarının Ceza Hukuku mevzuatına hâkim olması, gereken zamanlarda gerekli müdahaleleri yapabilmesi, müvekkilinin durumunu hukuk çerçevesinde doğru değerlendirerek hareket edebilmesi beklenir.

Ağır Ceza Avukatlarının Sorumlulukları

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev konusu olan işlerde uzmanlaşmış olan avukatın sorumluluğu müvekkilinin kendisine vekalet vermesi ile başlar. Avukatın güncel mevzuata hâkim olması ve müvekkilinin hukuk karşısındaki konumunun bu mevzuata göre belirlenmesi gerekir. Müvekkil şikayetçi ya da katılan konumunda ya da şüpheli veya sanık konumunda olabilir. Her durumda müvekkilin lehine olan hükümlerin bulunup işletilmesi gerekir.

 

Müvekkille ilgili soruşturma ya da davada işe yarayabilecek Yargıtay kararlarının bulunup savcılıklara ve mahkemelere sunulması da önemlidir. Yargıtay’ın vermiş olduğu binlerce karar içinden ilgili kararların bulunması da bir uzmanlık işidir.

Ağır Ceza Avukatı Trabzon’da özel hukuk ve ceza hukukuna tabi tüm hukuksal gereksinimleri kurumsal ve profesyonel tutumla karşılamaktadır.

Ceza Avukatları Hangi İşleri Yapar?

Ağır ceza avukatlarının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde farklı sorumlulukları olabilir. Ayrıca yargı mercilerine yansımamış konular hakkında ya da yansımış olsa bile vekalet sunulmaksızın danışmanlık hizmeti verebilir. Büroda ya da davet edilen bir yere giderek danışmanlık ücreti verilmesinde sakınca yoktur.

Yerel mahkemeler karar verdikten sonra gerektiğinde istinaf ve temyiz mahkemelerine davayı taşımak ve kesinleşene kadar takip etmek de avukatın görevidir. Kesinleşen bir karar hakkında Anayasa Mahkemesine başvuru yapmak, bu mahkemeden red kararı verilmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürmek de ceza avukatının görevidir. Tüm bu işler müvekkilin vereceği talimatlar doğrultusunda hukuk bilgi ve tecrübesi ile verilecek kararlarla yürütülür.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Türk Hukukunda kişiler asil sıfatıyla kendi davalarını takip edebilir. Avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak sanık ya da şüphelilere isnat edilen suçun kanunda belirlenen cezasının alt sınırı beş yıldan fazla ise avukat bulundurulması zorunludur. Kişinin talebi halinde kendisine devlet tarafından bir avukat görevlendirmesi yapılır ve herhangi bir ücret istenmez.

Devlet tarafından görevlendirilen CMK avukatlarının görev ve sorumlulukları sınırlıdır. Bu nedenle bir ceza avukatı ile çalışmakta fayda vardır. Zira ağır ceza davalarında görülen işler her iki tarafın da hayatını etkileyecek derecede önemlidir.

Ağır Ceza Avukatlarının Ücretleri

Avukatlık Kanununda düzenlenen rekabet yasağı nedeniyle avukatların ücretsiz ya da Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktarların altında iş yapmaları yasaktır. Bu nedenle tarifenin altında olmamak kaydıyla karşılıklı anlaşma ile ücret miktarı belirlenir.

Kaynak: https://www.melihsaatci.av.tr

Güncellenme Tarihi : 30.10.2020 16:36

İLGİLİ HABERLER