Asayiş
  • 30.3.2011 00:09

AHMET ŞIK'IN KİTABININ TOPLATILMASINA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Şık'ın taslak halindeki "İmamın Ordusu" kitabı hakkında mahkeme tarafından çıkarılan toplama kararına yapılan itiraz 'oy birliğiyle' reddedildi. Kararın gerekçesinde, kitabın iddia edilen Ergenekon örgütünün amaçları doğrultusunda hazırlandığı ifadeleri yer aldı.
Nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafının "toplama" kararının ardından Ahmet Şık'ın avukatları tarafından İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kararın kaldırılmasını yada düzeltilmesi talebiyle başvuru yapıldı. Talebi değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, oy birliği ile ret kararı verdi. Karar, 2 sayfalık gerekçe ile açıklandı. Mahkeme kararında, kitabın "iddia edilen Ergenekon silahlı terör örgütünün amaçları ve talimatları doğrultusunda yazıldığının somut delillerle ortada
olduğundan" toplama kararının hukuka uygun olduğunu ifade etti.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Türk Ceza Kanunu, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında belirtilen ilke ve kurallara uygun "Basın Hürriyeti"nin koşulsuz ve sınırsız olmadığı ifade edildi. Kararda, "Söz konusu İmamın Ordusu isimli taslak metinlerin Basın Kanunu'nun 2. maddesinde tanımı yapılan, 'basılmış eser', 'yayım' ve 'süresiz yayın' özelliğini henüz kazanmadığı ve metin niteliğinde olan taslağın bu nedenle 'Basın Kanunu' kapsamında
değerlendirilemeyeceği belirterek, söz konusu İmamın Ordusu isimli taslak metinlerinin ele geçirilen nüshalarının farklı içeriklerde olduğu belirtildi.
Şüpheli Ahmet Şık'ta ele geçirilen üç ayrı taslak metinlerin 299, 301,302 sayfalardan ibaret olduğu, ODAtv isimli yerde ele geçirilen taslak metnin ise 189 sayfadan ibaret olduğu belirtilen kararda, taslak metnin üç farklı nüshalarının olduğu kaydedilerek, "Gerek Odatv'de, gerekse Ahmet Şık'ta ele geçirilen taslak metinlerde farklı üçüncü şahıslar tarafından nerede ise her sayfasında eklenecek-çıkarılacak yada değiştirilecek cümlelere ilişkin notlar ile muhtelif talimatların bulunduğu; bu yazıların farklı
yazı karakterleri ile ifade edildiği, bir kısım notların emir kipi ile yazıldığı, üçüncü şahıslar tarafından yazılan notların iddia konusu 'Ergenekon silahlı terör örgütünün' amacına hizmet etmek düşüncesi ile özenle seçildiği ve talimatlandırıldığı konusunda somut olguların bulunduğu anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
"Odatv'de ele geçirilen örgütsel dokümanlar özellikle 'Ulusal Medya 2010', 'Nedim', 'Hanefi', 'Şık', 'Sabri Kitap' şeklindeki evrak içeriği ile söz konusu taslaklar üzerinde düşülen notların içeriği, mahiyetleri, yazılış şekli ve tüm soruşturma dosyası kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiği belirtilerek, "Taslağın, Ergenekon silahlı terör örgütünün amaçları ve talimatları doğrultusunda kamuoyunun yönlendirmek bu amaçla açılmış olan davları etkilemek amacıyla bir ekip tarafından hazırlanmış proje
çalışması niteliğinde olduğu konusunda somut olguların bulunduğu, suç delillerinin elde edilmesi ve iddia konusu örgütle bağlantılı şüphelilerin tespiti bakımından itiraza konu yazı dokümanlara mahkemenin verdiği el konulmasına ilişkin karar hukuka uygun bulundu."

Güncellenme Tarihi : 23.3.2016 19:00

İLGİLİ HABERLER