Medya
  • 31.1.2003 11:31

ANASOL-M'DEN DOĞAN'A GİDERAYAK KIYAK

Petrol Ofisi'ni inanılmaz uygun şartlarla aldığı yetmiyormuş gibi, bir de ''birleşme'' oyunu ile borçlarını kuruma ödettirmeye çalışan Aydın Doğan, ortada bir yanlışlık olmadığını iddia ede dursun, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu birleşmenin hem Petrol Ofisi'ne hem de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na zarar verdiğini açıkladı. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) raporuna göre, Doğan Grubu; POAŞ'ı inanılmaz uygun şartlarda devletten aldığı yetmiyormuş gibi, 16 Temmuz 2002'de ödemesi gereken 387,5 trilyonluk borcun sadece 116,2 trilyonunu ödedi. Geri kalan 271,3 borcun ise 3 yıla yayılarak takside bağlanmasını sağladı. Hazine tahsil edemediği 271,3 trilyonluk borçtan kaynaklanan boşluğu kapayabilmek adına çıkaracağı tahvillerden, üç yılda tam 798,6 trilyon zarara uğrayacak. VURGUN HESABI Hazine şu anda, yüzde 58 ile borçlanıyor. Bu faiz oranının üç yıl boyunca sabit kalması öngörüldüğünde; Doğan Grubu'nun 16 Haziran 2002'de ödemesi gerekirken ödemediği 271,3 trilyondan kaynaklanan boşluğu kapamak için tahvil çıkaracak Hazine, birinci yıl sonunda 157,6 trilyonluk faiz ödeyecek. Bileşik faizle bu rakam, ikinci yılın sonunda 405,8 trilyona çıkacak. Yani ikinci yıl sonunda; Hazine'nin yükleneceği zarar; Doğan Grubu'nun ödemediği 271,3 trilyonluk ana paranın yaklaşık iki katına çıkacak. Üçüncü yılın sonunda ise toplam faiz yükü 798,6 trilyon olarak gerçekleşecek. BAŞKANLIK RAPORU NE DİYOR? BYDK'nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2001 yılı raporu, Aydın Doğan ile İş Bankası'nın Petrol Ofisi üzerindeki haksız ve usulsüz uygulamalarına geniş yer ayrıldı. Kurumun yüzde 51 hissenin 21 Temmuz 2000 tarihinde en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası ve Doğan Şirketler Grubu Holding'e 1 milyar 260 milyon dolara satıldığı, satış sonrasında kamu payı yüzde 42,3'e indiği belirtilen raporda, Doğan'ın ''altın hisse''ye de sahip olup, gerçekleştirdiği ''ballı ödeme planı'' ile ilgili olarak ise özetle şu bilgiler verildi: PEŞİN TRÖSTLÜĞE TAKSİT TAKSİT ÖDEME ''Yüzde 51'i ödeyen Doğan Grubu'nun 16 Temmuz 2002'de yüzde 25,8'lik bölüme 387 trilyon 511 milyar 684 milyon lira ödemesi kararlaştırıldı. Ancak grup peşin olarak sadece 116 trilyon 253 milyar lira ödedi. Geri kalanını ise 77 trilyon 502 milyar lirası 2003'te, 116 trilyon 253 milyar lirası 2004'de, 77 trilyon 503 milyar lirası ise 2005'te ödemek üzere karara bağlandı.'' Raporda, ''vadeye bağlanan tutara yıllık tüketici fiyat endeksi artışı üzerine yüzde 5 oranında ilave faiz uygulanacağı'' belirtildi. BYDK: BİRLEŞME, HİSSELERİ HIZLA ERİTTİ BYDK raporunda, İş-Doğan Petrolcülük Yatırım AŞ ile POAŞ'ın birleştirilmesinin Petrol Ofisi'nin hisseleri üzerindeki olumsuz etkisi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yol açtığı zarar ise şöyle ifade edildi: ''Yapılan incelemelerde sözkonusu birleşme kararının kamuoyuna yansıması neticesinde şirket hisselerinin İMKB'de hızla değer yitirdiği ve bu dönemde Özelleştirme İdaresi'nin teminata konu olan hisselerinin değerinin şirketten olan alacağını karşılamaya yetmediği görülmüştür. Örneğin idarenin alacağı 271,2 trilyon lira iken 18.11.2002 tarihinde POAŞ hisselerini kapanış fiyatından Özelleştirme İdaresi'nin teminata konu olan hisse senetlerinin değeri 268,5 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, satışa konu hisselerin teminat olarak konulması uygulamasının doğru olmadığını idarenin alacağını tahsilinin gerek şirketin durumundan kaynaklanan gelişmelere, gerekse ekonomik konjonktüre bağlı olarak riskli bir hale gelebileceğini göstermektedir.'' Raporda ayrıca Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun da POAŞ'la ilgili bir kararında da, yüzde 51 hisse elde bulundurulurken buna ilave yapılmasının ''çoğunluk hisselerinin bir çekirdek yatırımcı grubun elinde bulunması durumunda bakiye azınlık hisselerinin özelleştirilen şirkette söz sahibi olmadığı ve bu hisselerin başka bir yatırımcıya satışının veya halkta arzının güçleştiği''ne ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. İş-Doğan Grubu'nun POAŞ'la birleşme girişiminde bulunurken, başka talip ortaya çıkmasın diye yurtdışında bu tip dev satışlarda görülmemiş biçimde ''sadece 2 günlük'' duyuru oyunu oynandığı da raporda yer aldı. KÜÇÜK YATIRIMCI ORANI YÜZDE 16,5'TAN YÜZDE 3'E İNDİ Başbakanlık raporunda, birleşmenin küçük yatırımcıyı Petrol Ofisi'nden nasıl uzaklaştırıldığına ilişkin bilgilere de yer verildi. Raporda, ''Gerçekten Mart 2002 tarihli halka arz uygulamasında şirket sermayesinin yüzde 16,5'u halka arzedilmişken, Ekim 2002 tarihinde stratejik ortağın İş-Doğan Petrolcülük Yatırım A.Ş: ile POAŞ'ın birleştirilmesi kararının alınması ve SPK'nın işleme 'çağrıda bulunma zorunluluğu' çerçevesinde izin vermesi üzerine şirketteki halka açıklık oranı yüzde 3'e düştü'' denildi. Usulsüz birleşme konusunda SPK'nın ihmallerin bulunduğ u da BYDK raporunda dile getirildi. (Vakit) Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 19:15

İLGİLİ HABERLER