Gündem
  • 30.3.2011 02:11

ANAYASA MAHKEMESİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören yasa tasarısının, Anayasa Komisyonuna geri çekilen, ''Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin sağlık ve tedavi giderleri''ni düzenleyen 71. maddesi ele alındı.
Madde üzerinde CHP adına söz alan Mersin Milletvekili İsa Gök, Anayasa'nın, yüksek yargı arasında yargı bölümünde eşitliği öngördüğünü, bunun için tüm düzenlemelerde eşit davranılması gerektiğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi üyelerine getirilen hakların diğer yargı mensuplarına da getirilmesi gerektiğini belirten Gök, ''Yalnızca Anayasa Mahkemesine bu imkan tanınırsa bunun adına 'siyasi rüşvet' denir'' diye konuştu.
Gök, hükümetin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi istediğini de belirterek, ''Geçmişe baktığınızda Anayasa Mahkemesinin bir sürü iptali var. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi 'ivedilik ve zorunluluk, derhal yapılması gereken işlerde, kısa, süreli ve dar yetkili olmak zorundadır' diyor. Buna uymadığı için birçok KHK iptal edilmiştir'' dedi.
Gök, Meclisin yetkisinin by-pass edilmek istendiğini öne sürdü.
MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik, madde ile Anayasa Mahkemesi Başkan, üye ve raportörlerine ciddi ve büyük bir ayrıcalık sunulduğunu ifade etti.
''Milletvekillerini de aşan bir düzenlemenin hangi akla hizmet olduğunu kestirebilmiş değiliz'' diyen Çelik, böyle bir düzenlemeye gidilirse yarın Yargıtay mensuplarının ciddi eleştirilerine muhatap olunacağını söyledi.
Çelik, söz konusu sağlık düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından da ileride ciddi şekilde eleştirileceğini belirtti.

-CEMİL ÇİÇEK-

Hükümet adına söz alan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Buradaki konuşmaya bakarsak hükümet siyasi rüşvet veriyor, Yüksek Mahkeme de siyasi rüşvet alan durumunda oluyor'' dedi.
Rüşvetin, bir insanın hayatta yapabileceği en kötü şey olduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi:
''Şimdi bugün orada görev yapan insanların düşüncesini, vicdanını, hukuku bir tarafa bırakarak, alacağı kırmızı pasaport sebebiyle, sizin hissiyatınıza uyun olarak getirdiğimiz 71. maddedeki sağlık harcamaları sebebiyle veya buna benzer bir kısım işlerden, sağlanan faydalardan dolayı hukuku ikinci plana atıp, arkalayıp, bunun karşılığı hükümetten gidecek her tasarıya 'evet' diyecek gibi onların kişiliklerini rencide edecek bir tarz bence doğru değil.
Eğer en yüksek mevkide bulunan yüksek yargı mensuplarını bu türlü fiilleri yapabilecek tıynette, kişilikte, karakterde insanlar olarak nitelersek, bunu yumuşatmak için adının önüne de 'siyasi' lafını getirip koymaya çalışırsak bu çok doğru olmaz, çok yaralayıcı olur. O arkadaşlarımızı da buradan tenzih ediyorum. Kararlarını tartıştığımız zamanlar oldu ama ayrı dönemlerde orada görev yapmaya çalışan bu arkadaşlarımızı bu şekilde nitelemek, zan altında bırakmak, haksızlık olur.''
Çalışma süresinin dolması üzerine TBMM Başkanvekili Meral Akşener, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Güncellenme Tarihi : 23.3.2016 19:00

İLGİLİ HABERLER