Ekonomi
  • 8.12.2023 23:02

Araç almayı düşünenler dikkat! 'Sıfırıyla değiştirilecek'

Sıfır araç satın alan ve sorunlarla karşılaşan tüketiciler için Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bu karara göre, sıfır araçlarda meydana gelen arızaların tüketiciye bildirilmesi zorunlu oldu. İşte detaylar…

Sıfır aracın dört kapısının değiştirilmesinin aracın değerini azalttığı gizli bir kusur olduğuna karar veren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın kusursuz bir başka araçla değiştirilmesi gerektiğine karar kıldı.

İçtihat bülteninden alınan bilgi doğrultusunda, “Davacı; R.D. 2020 model aracı sıfır olarak 23.09.2020 tarihinde 175 bin lira bedelle davalı otomobil firmasından satın aldığını, aracı satın aldıktan kısa süre sonra aracın kapılarından şüphelenmeye başladığını, bu nedenle 10.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde iki farklı ekspertiz şirketinden rapor aldığını,

Bu raporlara göre aracın dört kapısının da sökülüp takıldığının tespit edildiğini, davalının bu işlemi kendisinden sakladığını, aracın bu haliyle gizli ayıplı olduğunu, davalının kapıların sökülerek takıldığını kabul ettiğini ancak aracın misli ile değişim talebini kabul etmediğini" ileri sürerek dava açtı.

Davalı ise davanın zamanaşımına uğradığını, iddia edildiği gibi dava konusu aracın kapılarının sökülüp takılmadığını, davacının geçen süre zarfında aracı kullandığını, davacının iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun aksinin kabulü halinde dahi davacı tarafın iddia ettiği işlemin aracın değerini düşüren ve yahut kullanıcının araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan nitelikte olmadığı ortadadır.

Aracın sökülebilen herhangi bir aksamının sökülüp takılması bir zarar, eksiklik, değer kaybı meydana getirmez. Misli değişim talebi hak ve adalete uygun değildir. Dava reddedilmelidir."

Davacı, dava konusu aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, aracın yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Mahkeme, davacının talebini haklı buldu ve aracın ayıpsız bir başka araçla değiştirilmesine hükmetti. Davalı, karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi, davalının itirazını kabul etti ve yerel mahkeme kararını bozarak, davayı reddetti. Karar, davacı tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, davacının lehine karar vererek şöyle dedi:
“Davacı 23.09.2020 tarihinde aracı satın almış, 10.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde alınan ekspertiz raporları ile aracın dört kapısının da sökülüp takıldığını satış tarihinden sonra çok kısa bir süre içerisinde tespit etmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya çerçevesine göre, davacının davalıdan sıfır olarak satın aldığı aracın dört kapısının da sökülüp takıldığı,

bu durumun aracın ekonomik değerini düşüren gizli ayıp niteliğinde olduğu, buna göre davacının 6502 sayılı Kanun'un 11/1. maddesinde düzenlenen seçimlik haklarından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebileceği anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca bölge adliye mahkemesince; davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davanın reddine dair karar verilmiş olması doğru değildir.

Bu durumda bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmış bulunduğundan yeniden esas hakkında karar verilmek üzere, hüküm bozulmalıdır.”

Tüketici mahkemesinin bozma kararına Yargıtay’dan onay çıktı ve tüketiciye yeni araç verilmesine karar verildi.

Güncellenme Tarihi : 8.12.2023 23:03

İLGİLİ HABERLER