Ekonomi
  • 30.1.2004 16:05

ARACI KURULUŞLARDA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ BAŞLIYOR

MÜGE TUTCALI ANKARA - Sermeye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan yeni, 'Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Eseslarına İlişkin Tebliğ' ile aracı kuruluşlarda şeffaflık dönemi başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, yatırımcıların sermaye piyasasında aracılak hizmetleri sunan aracı kurum ve bankaların hukuki ve mali durumları hakkında bilgilendirilmesi ve hangi kurumlarla işlem yapmak istediklerini belirlerken bu bilgilerden yararlanmaları amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 'Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ' düzenlendi. Tebliğe göre, bundan sonra yapılacak işlemler şunlar: ''- Aracı kurumlar ve bankalar 'Kamuyu aydınlatma Formu'nu en güç üçer aylık dönemler itibariyle düzenleyecekler. - Aracı kurum ve bankaların mali hukuki durumlarında olağanüstü bir gelişme olması halinde bu gelişme forma derhal yansıtılarak yatırımcılara duyurulacak. - Formda banka ve aracı kurumlar, merkez ve şube adresleri, ortaklık ve yönetim yapısı ile imza yetkililerine ilişkin tanıtıcı bilgiler, son iki yıl zarfında SPK, IMKB ve Türkiye Sermaye Piyasası Kuruluşlar Birliği tarafındanaracı kurum ya da bankaya ve bunların ortak, yönetici ve çalışanlarına uygulanan idari para cezalarına, açılan ceza davalarına ve disiplin cezalarına yer verecekler. Ayrıca, formda aracı kurumlar mali bilgiler kapsamında, 3 aylık mali bilançosunda yer alan hesap grupları ile kar ve zararlar rakamlarına, 3 aylık sermaya yeterliği verilerine de yer verecekler. - Aracı kurumlar ve bankalar merkez ve merkez dışı örgütlerinde, 'Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru'yu yatırımcıların görebileceği şekilde asacaklar. - Birlik kendisine iletilen formları www. tspakb.com adresindeki internet sitesinde sürekli olarak ilan edecek ve bu formlar, aracı kurum ve bankalar tarafından bu adresten ücretsiz olarak temin edilebilecek. - Aracı kuruluşlar internet sitelerinde kendi formlarının Birlik internet sitesindeki adresine 'bağlantı adresi' olarak yer verecek. - Formun tam, doğru, yeterli ve güncel bilgileri içermesinden aracı kuruluş yönetim kurulu sorumlu olacak''. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 21:32

İLGİLİ HABERLER