Asayiş
  • 31.7.2018 13:53

AYM'den FETÖ'cü hainlere ''tek kişilik oda ' tokadı

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan bir kişinin tek kişilik odada bulunması dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, FETÖ sanıklarının yargılandıkları davalarda da sık sık dile getirdikleri, "tek kişilik odada tutulmaları nedeniyle hak ihlali yaşandığı" iddialarına yönelik bir karar yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin kararına göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan bir öğretmen önce Sincan Ceza İnfaz Kurumuna konuldu ardından da Keskin T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Tutuklu, Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun, "Kurumun asayiş ve güvenliği ile önceki kamu görevinin can güvenliği yönünden özel önlem alınmasını gerekli kıldığı" gerekçesiyle oy birliğiyle aldığı kararla, diğer hükümlü ve tutuklularla kaldığı odadan tek kişilik odaya alındı.

Bunun üzerine tutuklunun yeniden çoklu odaya alınmasına yönelik talebi İnfaz Hakimliğince reddedildi. Bu karara ilişkin itirazının da Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesi üzerine tutuklu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Yüksek Mahkeme, tutuklunun, tek kişilik odada tutulması nedeniyle kötü muamele yasağına ilişkin bir ihlalin olmadığına hükmederek, açıkça dayanaktan yoksun olması gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

Başvurucunun tek kişilik yaşam odasının fiziki şartlarından şikayet etmediğinin belirtildiği kararda, başvurucunun, tutulduğu odanın büyüklüğü, tuvalet ve duş ile mutfak ihtiyaçları için ayrılmış uygun, yeterli bölümlere sahip olması gibi özellikleri dikkate alındığında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince kabul edilen Avrupa Cezaevi Kurallarına uygun koşullarda bulunduğu vurgulandı.

Başvurucunun her gün açık havaya çıkma imkanından faydalandırıldığına da işaret edilen kararda, tutuklunun bu sürenin yetersizliğinden şikayet etmediği bildirildi.

Kararda, açık havaya çıkma imkanını diğer mahpuslarla birlikte kullanan başvurucunun, iddia ettiğinin aksine iletişiminin kesilmediğinin de anlaşıldığı belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında kötü muamele olarak kabul edilecek hususların farklı şekilde tezahür edebileceğinin anlatıldığı kararda, şu tespitlerde bulunuldu:

"Bu bağlamda tek kişilik bir odada tutulmaya ilişkin koşullar, olayın kendine özgü koşullarına göre kötü muamele yasağı kapsamında gerçek bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bu koşulların söz konusu uygulamanın niteliğinden kaynaklanan ve özgürlükten mahrum kalmanın doğal sonucu olan kaçınılmaz elem seviyesinin ötesinde asgari bir ağırlık derecesine ulaşmış olması gerekmektedir. Somut olayda başvurucunun şikayet ettiği tutulma koşulları bakımından ise söz konusu asgari eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır."

Kararda, başvurucunun tek kişilik odaya alınmasına ilişkin İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile buna yapılan itirazın reddine dair yargı kararında bu tür bir uygulamaya gidilmesiyle başvurucunun can güvenliğinin ve devam eden soruşturmaların selametinin sağlanmasının amaçlandığının açık olduğuna işaret edildi.

Kararda, başvurucunun tek kişilik odada tutulmasına yönelik kararların, ilgili ve yeterli gerekçe içermediği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Güncellenme Tarihi : 31.7.2018 13:54

İLGİLİ HABERLER