Ekonomi
  • 27.10.2008 12:34

BAĞKUR'DA BASAMAKLAR KALDIRILDI

1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bağkur’da basamaklar kaldırıldı. Bağkur sigortalıları aylık zanaç beyanında bulunabilecek ve üst basamaklardaki sigortalılar düşük kazanç beyan edip düşük prim ödeyebilecekler.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre; 28 Eylül 2008 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan uygulamaya göre, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili olarak 3. maddesinde yapılan açıklamalara göre bundan böyle 4/b sigortalıları dediğimiz (eski Bağ-Kur'lular) aylık olarak kazanç beyan edebilecek. AS Haber Ajansı’nın (asha) haberine göre, 4/b'li (eski adıyla Bağkur) sigortalılar asgari ücret kadar gelir beyan edip asgari ücretin yüzde 32,5'i kadar prim ödeyecek. 1 Ekim 2008'den önce 24. basamakta bulunan Bağkur sigortalısı eski basamak sistemine göre aylık 784,28.-YTL prim ödemesi gerekirken, Ekim 2008'de aylık gelirinin 638,70 YTL olduğunu beyan edip Kasım ayında (638,70 X yüzde 32,5=) 207,6.-YTL aylık prim ödeyebilecekler.
“Günlük kazancın 30 katı”
5510 sayılı kanunun 80’inci maddesi gereğince, kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katı olacak. Bu sigortalılar tarafından SGK’ya aylık olarak prime esas kazanç beyanında bulunulacak. Sigorta primine esas kazanç sınırları dahilinde yapılan ödemeler ödemenin ait olduğu ay için beyan olarak kabul edilecek. Bu ay için başkaca beyanları dikkate alınmayacak. İlişkin olduğu aya ait primini süresinde ödemeyen veya bu süre içinde yazılı beyanda bulunmayan sigortalının primleri, asgari aylık prime esas kazanç üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecek. asha’nın haberine göre ancak, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığı dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihte verilecek ödenek veya bağlanacak gelirin hesabına esas tutulan son aya ait prime esas kazanç beyanında bulunulmamış ise varsa son aydan bir önceki ay için prim tahakkuku yapılan prime esas kazanç, yok ise asgari prime esas kazanç üzerinden prim tahakkuku yapılacak.
“Gecikme cezası ve zammına dikkat!”
5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise, beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamayacak, aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan günlük kazancı en yüksek olan sigortalının 30 günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki prim farkı, 5510 sayılı kanunun 89’uncu maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecek. 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durum söz konusu olması halinde tek beyanda bulunulacak.
“Bildirilen prime esas kazanç üzerinden tahakkuk”
5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar hariç, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan, kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış olanların 5510 sayılı kanunun 80’inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançlarını 1 Ekim 2008 (dahil) tarihi ila 31 Aralık 2008 (dahil) tarihi arasında beyan etmemeleri halinde, ödeyecekleri aylık primler beyanda bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınacak. Bu süre içinde beyanda bulunulması halinde; beyan edilen prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılacak. Beyanda bulunulmayan ancak bu süre içinde kalan ay için ise prime esas asgari kazanç üzerinden prim tahakkuku yapılacak.
(Asha)

İLGİLİ HABERLER