Gündem
  • 22.3.2021 22:36

Barolar İstanbul Sözleşmesi'nin feshini sindiremediler!

İstanbul, Ankara ve Antalya baroları, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'a yürütmenin durdurulması ve iptali davası açtı.

Ankara, İstanbul ve Antalya baroları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan fesat sözleşmesi hakkındaki kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.

Feshedilen fesat sözleşmesini güzellemeyi sürdürdüler

Ankara Barosu tarafından yayımlanan dava dilekçesinde, "Dava konusu işlem fonksiyon gaspı sonucu ortaya çıkmış yok hükmünde bir işlemdir." iddiası ortaya atıldı. Ankara Barosu sözleşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilemeyeceğini öne sürerken, aileyi ifsad sözleşmesi şu ifadelerle güzellendi:

"Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılamanın duruşmalı olarak yapılması ve yargılama sonunda da yok hükmünde olduğunun tespit edilerek iptal edilmesi ve ayrıca söz konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. Maddesinin 1.ve 3. Fıkralarının Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır."

İLGİLİ HABERLER