Sağlık
  • 10.5.2013 11:32

Beyin göçünü tersine çevirecek "zorunlu" adım

ANKARA  -  Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan Türk doktorlar, zorunlu hizmet yapmadan sağlık serbest bölgelerinde çalışabilecek. Sağlık serbest bölgelerinde görev yapacak, alanında söz sahibi yabancı doktorlar için diploma denkliği ve Türkçe şartı aranmayacak.
     Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dursun Aydın, mevzuat çalışmaları devam eden sağlık serbest bölgeleri ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
     Sağlık serbest bölgelerinin kurulmasındaki hedefin yetişmiş insan gücünü Türkiye'ye çekmek olduğunu vurgulayan Aydın, bu yapı sayesinde aynı zamanda Türkiye'ye yüksek teknoloji çekilmesinin, Ar-Ge merkezleri ve teknokentler kurulmasının, böylelikle sağlık turizminin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
     Dünyada az sayıda sağlık serbest bölgesi olduğunu, Türkiye'deki modelin başarıya ulaşması için çalışmaların uzun süredir devam etiğini, yakında gereken mevzuatın yasalaşacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:
     "Sağlık turizmi kapsamında ülkemize geleceklere sunulacak hizmetler tıbbı tedavi, rehabilitasyon ve termal turizmi kapsayacak. Aslında sağlık turizmini sadece sağlık serbest bölgelerine sıkıştırmamak gerekir. Türkiye'nin, bölgesinde bu konuda bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz."
    
     -"Küçük küçük de olabilir"-
    
     Daha önce sadece büyük bir alanda kurulması düşünülen sağlık serbest bölgesinin, birden fazla olması düşüncesinin ağırlık kazandığını anlatan Aydın, şu bilgileri aktardı:
     "Temel olarak büyük bir alanda içinde Ar-Ge merkezi, teknokent gibi yapılanmaları da olan bir kompleks düşünüyoruz ancak planlaması yapılmış mevcut özel hastanelerden altyapısı ve şartları uygun olan birkaçı da sağlık serbest bölgesine dönüşebilir. Yani büyük bir yapılanmanın haricinde küçük küçük sağlık serbest bölgeleri de kurulabilir. Bunlar mesela kalp-damar cerrahisi, organ nakli ya da plastik cerrahi gibi alanlarda uzmanlaşabilir."
     Bunun için Sağlık Bakanlığına sunulan projelerin, Bakanlar Kurulunda uygun bulunması gerektiğini ifade eden Aydın, "Sağlık serbest bölgelerindeki hastanelerin SGK ile anlaşması olmayacak, en fazla yüzde 15-20 civarında Türk hastaya bakabilecek, hekimlerin de yüzde 50-60'ı yabancı olacak" dedi.
     Sağlık serbest bölgelerinin kurulmasına yönelik çalışmaların bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini bildiren Aydın, Türkiye'de 2017'de 4, 2023'de 10 sağlık serbest bölgesi kurulmasının öngörüldüğünü söyledi.
    
     -Türkçe bilme ve diploma denkliği şartı olmayacak-
    
     Aydın'ın verdiği bilgiye göre, sağlık serbest bölgelerinde çalışacak yabancı uyruklu sağlık personelinde diploma denkliği ve Türkçe bilme şartı aranmayacak.
     Bunların Türkiye'de çalışabilmesine Sağlık Bakanlığınca belirlenen 3 ve Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen 2 üyeden oluşan komisyon karar verecek.
     Eğitimlerini yurt dışında tamamlayıp zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olanlar da bu yükümlülüklerini yerine getirmeden sağlık serbest bölgelerinde çalışabilecek. Bu kişilerin sağlık serbest bölesindeki çalışmaları süresince devlet hizmeti yükümlülüğü ertelenmiş sayılacak. 

İLGİLİ HABERLER