Gündem
  • 29.1.2020 16:47

CHP'li belediye heyelan bölgesine tapu tahsisi verdi

Tunceli Belediyesi'nin tapu tahsis belgesiyle kişilere verilen arazilerinden bazılarının, heyelan ve kaya düşme olaylarından dolayı uygun olmayan alanlar (UOA) kapsamına alındığı ortaya çıktı.

Olay Sayıştay'ın Tunceli Belediyesi 2018 denetleme raporunda çıktı. "Tuncelililer direkten döndü" dedirten olayın kökeni 20 yıl öncesine yani Tunceli'deki CHP hakimiyetinin mutlak olduğu yıllara dayanıyor. Olay şöyle gelişti:

Belediyenin mücavir alan sınırları içerinde yer alan ve mülkiyeti kamuya veya özel kişilere ait bulunan bazı araziler 1999 yılında Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile afete maruz bölge olarak ilan edildi.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, valiliklere afet bölgelerini ilan görevi veriyor.

Afet bölgelerinde bina yapımının yasak olduğu yerlerin belediyelerce ilan edilmesi gerekiyor.

Görüleceği üzere söz konusu sınırların yapı ve ikamete yasaklanma kararı 1999 yılında alındı. Ancak Sayıştay'ın Tunceli Belediyesi raporuna göre bu tarihten önce tapu tahsis belgesi verilen araziler ile bu tarihten önce veya sonra izinsiz yapı inşa edilen arazilerin üzerinde halen meskenler bulunduğu, idarenin kayıtlardan anlaşıldı. Dönem CHP dönemini kapsıyor.

Örneğin Ali Baba ve Esentepe Mahallesindeki tahsisli arazilerle binalar bunlara örnek oldu.

Vatandaşların kafalarına kaya düşmesi ve heyelan ihtimaliyle yaşadıkları dönem CHP ve şimdiki müttefiki DBP (HDP) dönemine denk geldi.

Tunceli belediyesi Sayıştay müfettişlerine verdiği cevapta, "Afete maruz alan sınırlarının Bakanlar Kurulu tarafından 1999'daki kararıyla belirlenmesinin ardından, Tunceli kent bütününde imar revizyonuna gidilmiştir.Revize planlarımız Ekim-Kasım 2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulunca afete maruz alan olarak ilan edilen alanlar askıya çıkarılan imar planımıza işlenerek ilan edilmiştir. Söz konusu bölgelerle ilgili çalışmalara başlanılmış olup, bahse konu bölgelerde Belediyemizce yeni yapılaşmalara izin verilmemektedir. Üzerinde bulunan mevcut meskenlerin tahliyesi ile ilgili çalışmalara Belediyemizce başlanılmış olup, gerekli iş ve işlemler devam etmektedir" dedi.

Bu binaların yapı kullanım izni almalarının mümkün olmadığı kaydedildi. Sayıştay, "Yani mevcut durum hem bu Kanuna, hem de İmar Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir" dedi.

 Orhan Aysezen     yeniakit.com.tr

Güncellenme Tarihi : 29.1.2020 16:56

İLGİLİ HABERLER