Gündem
  • 23.10.2021 12:11

Çirkin yüzleri açığa çıktı!.. Hazret-i Ebu Bekir ve Ömer'e lanet edin

Iraklı Şii lider: "Takiyye zamanı geçti, Ebubekir ve Ömer'e lanet edin"

Hazreti Hüseyin Türbesi'nin ünlü Şii vaizi Murtaza Kazvini Şiilere, takiyyeyi bırakıp Hazret-i Ebubekir ve Hz. Ömer'e açıktan lanet etmeleri çağrısında bulundu.

Irak'ın Kerbela şehrinde Hazreti Hüseyin Türbesi'nin vaizi Şii molla Murtaza Kazvini, Şiilere takiyyeyi bırakmaları ve açıktan Hazret-i  Ebubekir ve Hz. Ömer'e lanet etmeleri çağrısında bulundu.

Kerbela'da Hz. Hüseyin Türbesi'nde çok geniş bir Şii topluluğa hitap eden Kazvini Irak'ta Şiilerin hakim olduğuna değinerek Irak Şiilerine takiyye zamanının geçtiğini, gerçek inançlarını açığa vurmaları gerektiğini söyledi.

Kazvini Şiilerin Hazreti Ebubekir ve Hz. Ömer hakkındaki gerçek inançlarını açıkça bildirmelerinin artık şart olduğunu, takiyyeli ve kinayeli sözlerle yetinmenin bu şartlarda doğru olmayacağını kaydetti.

Kazvini Irak'ta eğitim müfredatının da Şiiliğe göre ayarlanmasının şart olduğunu belirterek Hazreti Ebubekir ve Hz. Ömer'e lanetin eğitim müfredatında da yer alması çağrısı yaptı.Murtaza Kazvini Irak yönetiminin ve Irak Şiilerinin dini lideri sayılan Necef Havzası lideri Ali Sistani'nin görevlendirmesi ve onayıyla Kerbela'daki Hz. Hüseyin Türbesi'nin vaizliği makamında bulunuyor.

Hz. Hüseyin Türbesi her sene milyonlarca Şii tarafından ziyaret edildiğinden buranın Şii vaizi Şiiler arasında en itibarlı isimlerden sayılıyor ve konuşmaları Şiiler arasında en çok etkiye sahip olan konuşmaların başında geliyor. Türbenin denetimi Sistani Ailesi'nin elinde bulunuyor. Bu açıdan Kazvini, Irak'ta Şiilerin en önde gelen isimleri arasında gösteriliyor.

91 yaşındaki Murtaza Kazvini (1930-) Irak'ın Kerbela şehrinde İran'ın Kazvin şehri kökenli İranlı Fars bir ailede doğdu. Irak'ta aldığı dini eğitimle Şii molla ve vaiz oldu. 1971'de Irak yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Irak'ı terk edip Kuveyt'e yerleşti.

Murtaza Kazvini 1979'da İran Devrimi'nin gerçekleşmesinin ardından İran'a yerleşti. Burada aldığı ideolojik eğitimlerin ardından İran tarafından ABD'deki Şiilerin sevk ve idaresi için 1985'te ABD'nin Los Angeles şehrine gönderdildi. 2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak'a dönerek Kerbela şehrine yerleşti ve Kerbela'daki Hz. Hüseyin Türbesi'nin vaizliğine getirildi.

Kaynak: Mepa News

ESHAB-I KİRAM'I SEVMEK

Peygamber efendimizden aldıkları hakikat mirasına, sonra gelenlerden hiç biri kavuşamadı. Her müslümanın bunların hepsini adil, salih ve veli ve âlim ve müctehid bilmesi lazımdır. Kendilerinden bir hata çıksa da Cenab-ı Hak hepsini af ve mağfiret ile müjdeledi. Kur’an-ı kerimde mealen, (Allah, Onların hepsinden razıdır. Onlar da, Allah’tan razıdırlar) buyurdu. Sahabe-i kiramdan birini kusurlu bilmek ve kötülemek, bu âyet-i kerimeye inanmamak olur.) [Sava’ik-ul-muhrika]

(Muhacirlerin [Mekke’den hicret eden eshabın] ve Ensarın [Medine’de muhacir eshaba yardım edenlerin] önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allah razıdır ve bunlar da, Allah’tan razıdır.) [Tevbe 100]

(Allah [Eshabın] hepsine de en güzel olanı [Cenneti] vaad etmiştir.) [Hadid 10]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli eshab ve ehl-i beytimi sevmektir.) [İ.Neccar]

(Eshabımın hiçbirine dil uzatmayın. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyin! Allah’a yemin ederim ki, bir kimse, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir avuç arpası kadar sevap alamaz.) [Buhari, Ebu Davud, Begavi]

(Eshabıma dil uzatmakta Allah’tan korkun! Benden sonra onları kötü emellerinize alet etmeyin! Onları seven, beni sevdiği için sever. Beni sevmeyen de onları sevmez. Onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahü teâlâyı incitmiş olur. Bunun da cezası gecikmeden verilir.) [Buhari]

(Ensarı müminden başkası sevmez, münafıktan başkası da buğzetmez. Ensarı seveni Allah da sever, onlara buğzedene Allah da buğzeder.) [Buhari]

(Kimi çıkıp, Eshabımı kötüleyecek. Bunlar, Müslümanlıktan ayrılacaklardır.) [Beyheki]

(Eshabımı kötüleyene Allah lanet etsin.) [Taberani, Beyheki, Hakim

(Eshabımı kötüleyen hariç, Kıyamette, herkesin kurtulma ümidi vardır.) [Hakim]

(Eshabım arasında fitne çıkacak, o fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine af ve mağfiret edecektir. Sonra gelenler, bu fitnelere karışan Eshabıma dil uzatarak Cehenneme girecektir.) [Müslim]
 

İLGİLİ HABERLER