Asayiş
  • 16.9.2023 23:29

Diyarbakır'da Madde kullanımı 12 yaşın altına düştü

Diyarbakır Barosu “Madde Kullanımıyla Mücadele” raporu yayınladı. 2020 ile 2023 yılları arasındaki sürece odaklanan rapora göre madde kullanımı yüzde yüz artarken, kullanım yaşı da 12’lere düştü.

Diyarbakır Barosu’nun hazırladığı “Madde Kullanımıyla Mücadele” raporuna göre Kürt illerinde uyuşturucu madde kullanımındaki artışı gözler önüne seriyor.

Rapora göre madde kullanmanı yüzde yüz arrtı ve kullanım yaşı 12’ye kadar düştü.

Diyarbakır Barosu’nun 1 Ocak - 9 Eylül tarihlerine odaklanarak hazırladığı raporda öne çıkan veriler şöyle:

-2023 yılında, Diyarbakır ilinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında, Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından toplam 2173 yargılanan için avukat ataması yapıldı.

-Yargılananlar arasında 12 yaşından küçük 7, 12-15 yaş arası 2, 15-18 yaş arası 27, 18-25 yaş arası 479 (450 kişi, 29 kadın), 25-60 yaş arası 1617 (1542 erkek, 75 kadın), 60 yaşından büyük 41 (36 erkek, 5 kadın) kişi bulunuyor.

- 2023 yılında Diyarbakır ilinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma' suçu yönünden Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından toplam 27 yargılanan için avukat ataması yapıldı.  Yargılananlar arasında 15-18 yaş arası 2, 18- 25 yaş arası 6 (6 erkek), 25-60 yaş arası 19 (19 erkek) kişi bulundu.

-01.01.2023- 09.09.2023  tarihi itibariyle toplam avukat görevlendirme sayısı, 2.491’dir. Bu kişilerden 8’i 12 yaşından küçük, 80’si 12-18 yaş arasında olan çocuklardır. Geri kalan kişiler 18 yaş üstü yetişkin grubunu kapsıyor.

-İstatistiki veriler incelendiğinde, 12 yaşından küçük çocuklara ilişkin kayıtlarda, 2020 yılında 15, 2021 de 8 ve 2022 yılında ise 16 çocuk hakkında adli işlem yapıldığı görüldü. Her ne kadar 2021 yılı itibariyle, sayısal veri de düşüş gözlenmekte ise de 2022 yılında bir önceki yıla nazaran yüzde 100 bir artış görülüyor.

Raporda çözüm önerileri ise şu şekilde sıralandı:

-Uyuşturucu sorunu ile mücadele politikalarımızın belirlenmesi, sorunların bilimsel ve akılcı bir yolla çözümü ̈ için gerekli stratejik hedeflerin tespit edilmeli.

-Uyuşturucu madde kullanımı ve bu sorunla mücadelede çözüm odaklı kamu politikalarının belirlenmesi ve yerel ve ulasal çapta, sivil toplum örgütlerinin sürece etkin katılımı sağlanmalı.

-Ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılık, üretim, kullanım, dağıtım ve sokak düzeyinde satışının engellenmesi amacıyla önleyici tedbirler alınmalı.

-Bölgesel ve ulusal çapta, madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalığın arttırılması gerekli.

-Önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturularak, Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma ye kazandırılması hususunda etkin bir politika oluşturulmalı.

-Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, tekrar uyuşturucuya başlanmasının önlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

Avukat Mehdi Özdemir: Etkin bir mücadele yürütülmüyor

Rûdaw’da Hevidar Zana’nın sunduğu haber bültenine bağlanan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcı Avukat Mehdi Özdemir, son birkaç yılda madde kullanımındaki artışın madde kullanımı ile mücadelenin yeterli düzeyde yürütülmediğine işaret ettiğini söyledi.

“Anayasanın 58 maddesine göre madde bağımlıları mücadele konusunda sorumluluk sahibi olan kurum devlettir” diyen Avukat Mehdi Özdemir “Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda aslında bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu oluşturulmuştur. Mevzuat bakımından da baktığımızda sorumlu olan kişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 11 bakanlığın eş görevli yürüttüğü bir çalışma ile madde bağımlılığı mücadelenin yürütmesi gerekiyor. Fakat bunun sahadaki karşılığı mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmediğidir” ifadelerini kullandı.

Özdemir, Diyarbakır Barosu’nun hazırladığı “Madde Kullanımıyla Mücadele” raporunda 2020 yılında pandemi yasaklarına rağmen 3230 suç kaydı tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:

 “2021 yılında baktığımızda ise bu oranın önceki yıla oranla %19 artarak 3846 kişiye ulaştığını görüyoruz. 2022'de 4392 kişiye ulaşmış ki bu da 2020 yılına nazaran baktığımızda %35'lik bir artış göstermektedir 2023 yılı içerisinde 8 Eylül'de önceki yıllara oranda aynı tarih esas alanında da suç kayıtlarının çok daha fazlasını bize gösteriyor.”

Güncellenme Tarihi : 16.9.2023 23:32

İLGİLİ HABERLER