Gündem
  • 30.1.2003 13:37

DÖVİZLE ASKERLİK KOMİSYONDAN GEÇTİ

ALİ ULURASBA ANKARA -Yurt dışında yaşan ve daha önce dövizle askerlik uygulanmasından yararlanamamış olan Türk vatandaşlarına yeni haklar tanıyan yasa tasarısı, Milli Savunma Komisyonu'nda ele alındı. Yasada herhangi bir değişiklik yapılmadı ve aynen komisyondan geçti. Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıya göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmeti yapmak için başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemeleri veya temel eğitimlerini süresi içinde yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar, iki yıl içinde konsolosluklar veya askerlik şubelerine başvurabilecekler. Bu kişiler, 7 bin 668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin ödemeleri ve bir ay süreli temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını doldurmuş olanlar da 10 bin 224 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin ödemeleri halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yapmış olacaklar. Türk Vatandaşlığı Yasası hükümleri uyarınca vatandaşlıktan çıkmalarına izin verilmiş veya Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlardan yasanın yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere başvuranlar da Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihi izleyen 1 yıl içinde başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanacaklar. Yasanın getirdiği düzenlemeden yararlananlar hakkında saklı, yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından adli takibat yapılmayacak. Komisyonda bazı milletvekilleri yasada değişiklik yapılmasını istediler ve dövizle askerlik konusunun Türkiye içinde de uygulanması taleplerini ilettiler. Ancak bu görüşler kabul edilmedi. Bakan Vecdi Gönül bu konuların sonra değerlendirilebileceğini söyledi. Ayrıca bazı millevtekilleri de Genel kurmay Başkanlığının Irak savaşa konusunda ve bölgedeki gelişmeler ile ilgili komisyona brifing vermesini istediler. Bu çerçevede basın menupları ve bazı bürokratlar komisyon toplantısından çıkarıldı. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 19:15

İLGİLİ HABERLER