Gündem
  • 17.10.2008 17:00

DTP'Lİ TÜRK, "TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI İSTENİYOR"

ANKARA - Türk, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin derin bir kaosun eşiğinden geçtiğini, devlet nezdinde gerçekleştirilen bütün ilişki ve düzenlemelerin de bu kaosu aşmaya değil, derinleştirmeye dönük olduğunu iddia etti. Ahmet Türk, ''Afganistan ve Irak müdahalesinin ardından bölgesel savaş ittifakında Türkiye'ye yeni bir rol biçildiğini, yeni bir uzlaşma düzeyinin 1999'dan itibaren adım adım örüldüğünü'' ileri sürdü.
     Türk, ''Bu uzlaşmanın bir yönünü Türk devleti içindeki düzenlemeler, siyasi, askeri post modern darbeler oluştururken, Kürtlerle ilgili yanını 30 yılı aşan Kürtlerin kimlik arayışına ulus-devlet temelli bir müdahaledir'' dedi.
     ''Yapılan bu müdahale, Öcalan'ın uluslararası bir düzenle yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesiyle önemli bir boyut kazandı'' diyen Türk, şunları kaydetti:
     ''O günden bugüne ulus-devlet modelinin aşıldığı ve Kürtler için bunun çözüm olamayacağı, demokratik bir cumhuriyetin inşasının hem halklar, hem Türkiye ve başta Kürtlerin yaşadığı devletler olmak üzere Ortadoğu devletleri için çözüm olacağı anlayışı öne çıkarıldı.
     Devletin en üst düzey sorumluları 2000'lerde İmralı'ya giderek bu kapsamda Kürt sorununun çözümüne dönük tartışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Bu görüşmelerin AKP iktidarıyla birlikte son bulması ve bunun nedenleri düşündürücüdür. Görüşmeler sürürken duran çatışma ve ölümler 2004'te görüşmelerin kesilmesi ile birlikte yeniden başlamış ve bu süreç giderek derinleşen, her gün gelen cenaze sayısı artmaya başlamıştır.''
     Devletin bütün yetkililerinin kurdukları ilişkilerle ve ittifak biçimleriyle ne tür felaketlerin geleceğinin farkında olduklarını savunan Türk, şöyle konuştu:
     ''Türkiye'de ve bölgede Türk-Kürt çatışmasını geliştirmek ve bunun üzerinde politika yapmaya dönük bir konsept yeniden gündeme getirilmektedir. Bu gidişattan kaygı duyuyoruz. Bu çatışmanın kimlerin yararına ve kimler tarafından körüklendiğinin ve kime kazandıracağının iyi sorgulanması gerekir. Kabul edelim veya etmeyelim, Kürt halkının ve PKK'nın üzerinde önemli etkisi olan Abdullah Öcalan'ın sistemli bir baskı politikası uygulayarak, gelişecek provokasyon üzerinden politika yürütülmektedir.''
     Ahmet Türk, ''terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a odasında yapılan arama sırasında yere yatırılarak fiziksel şiddet uygulandığını ve ölümle tehdit edildiğini'' öne sürdü.
     Ahmet Türk, ''Her tutuklunun işkenceye karşı korunması, haklarının savunulması ve insanı yaşam koşullarının güvencesi vardır. Bütün bu uygulamaların nedeni toplumsal bir kaos ortamı yaratma, halkları birbirine düşürmeyi mi amaçlamaktadır? Bu hassas süreçte yetkilileri hassas olmaya ve sorumluluğa davet ediyoruz'' diye konuştu.
     Türk, basın toplantısı sırasında terör örgütü elebaşı Öcalan'dan söz ederken zaman zaman ''Sayın'' ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER