Ekonomi
  • 30.3.2011 16:59

ENFLASYON BİR SÜRE DAHA YÜKSELECEK

ANKARA - Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun 23 Mart tarihinde yaptığı toplantısına ilişkin ''Toplantı Özeti'ni'' yayımladı.
Toplantı Özetine göre, Kurul toplam talep koşullarının Enflasyon Raporu?nda sunulan görünüm doğrultusunda seyrettiği değerlendirmesinde bulundu.Ancak, petrol ve diğer emtia fiyatlarının Enflasyon Raporu'ndaki varsayımların üzerinde gerçekleşmesi özellikle mal grubu fiyatları üzerinde baskı oluşturmakta. Bu çerçevede Kurul, önümüzdeki dönemde temel mal grubunda enflasyonun bir müddet daha yükselmeye devam edeceği, buna karşılık hizmet enflasyonunun daha ılımlı bir seyir izleyeceği öngörüsünde bulundu.
Kurul, gerek kredilerin gerekse diğer iç talep göstergelerinin görece güçlü seyrini koruduğuna dikkat çekerek, makro finansal risklerin azaltılması açısından ilave bir parasal sıkılaştırmanın gerekli olduğunu belirtti, söz konusu sıkılaştırmanın politika faizinden ziyade zorunlu karşılıklar vasıtasıyla yapılmasının daha etkili olacağını ifade etti.
Para Politikası Kurulu, alınan zorunlu karşılık kararı ile, aynı zamanda son dönemde petrol ve diğer emtia fiyatlarında gözlenen hızlı artışların enflasyon üzerindeki olası ikincil etkilerini sınırlamak için gerekli ilave parasal sıkılaştırmanın da sağlandığını belirtti. Kurul üyeleri, bu kararın Ocak Enflasyon Raporu'nda yer alan 'emtia fiyatlarındaki artışın kalıcı olması' senaryosu çerçevesinde öngörülen politika önlemini yansıttığını belirtti.
Kurul, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından, düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından oluşan politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağını ifade etti.
Para Politikası Kurul üyeleri, zorunlu karşılıkların krediler ve iç talebi sınırlamaya yönelik araçlardan sadece bir tanesi olduğunu not etmiş ve makro finansal risklerin azaltılması açısından diğer ilgili kurumların destekleyici tedbirlerinin önemini vurguladı. Bu bağlamda, doğrudan kredi arzını kısmaya yönelik tedbirlerin Merkez Bankasının uyguladığı politikaların etkililiğini ve verimliliğini artıracağı belirtildi.

Güncellenme Tarihi : 23.3.2016 18:59

İLGİLİ HABERLER