Ekonomi
  • 16.7.2009 12:58

ERDOĞAN'A EMEKLİ ALACAKLARI SORUSU

ANKARA - Yalçınkaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, işçi emeklilerinin maaşlarıyla ilgili 2002 yılında çıkan ''memur aylıklarındaki artışın işçi emeklilerine de yansıtılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararının uygulanmaması'' nedeniyle bir emekli işçinin dava açtığını ve mahkemenin ''2003 yılı Ocak ayından bu yana kendisine eksik ödeme yapıldığına karar verdiğini'' ifade etti.
Yalçınkaya, ''Bu karar 31 Aralık 2002 tarihinde yürürlükte olduğundan memur aylıkları ile işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan 3,25'lik farkın ödenmesi gerekiyordu. Diğer taraftan 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre işçi emeklilerine 2006 yılı Aralık ayı aylığına eklenmek üzere yüzde 3,58 oranında zam yapılması gerekirken, Bakanlar Kurulunca alınan karar gereği yüzde 1,33 oranında artış yapılması nedeniyle emekli aylıklarında yüzde 2,25'lik eksik bir ödeme durumu ortaya çıkmıştır'' dedi.
Mahkemenin, verdiği karar neticesinde, ''işçi emeklisinin 709,31 TL olan aylığının 771,96 TL olduğunu, aynı zamanda 2003 yılından 2007 yılına kadar olan süre içerisinde bin 837,07 TL fark alacağı bulunduğuna da hükmettiğini'' belirten Yalçınkaya, şu soruları yöneltti:
''Yüce mahkeme işçi emeklimizin mağduriyeti konusunda kararını açık ve net bir şekilde vermiştir. Dolayısıyla yaklaşık 3 milyon işçi emeklisini ilgilendiren bu kararın şimdiye kadar uygulamasında geç kalınmasının nedenleri nelerdir?
İşçi emeklilerimiz yıllarca yanlış hesaplamalar nedeniyle emekli aylıklarını eksik almışlar, açmış oldukları dava neticesinde eksik ödemeden kaynaklanan haklarını almaya hak kazanmışlardır. Emekli işçilerimizin kanuni hakkı olan birikmiş alacakları hangi gerekçelerle verilmemektedir? Açlık ve yoksulluk sınırının altında geçim mücadelesi veren emeklilerimizin, yanlış uygulamalar neticesinde ödenmemiş hak alacaklarının bir an önce ödenebilmesi için bir çalışma başlatılmış mıdır veya başlatılması düşünülmekte midir? Emeklilerimizin kazanılmış haklarının en kısa süre içerisinde ödeneceğine ilişkin bir müjdeyi vermeyi düşünüyor musunuz?''

İLGİLİ HABERLER