Gündem
  • 30.3.2012 15:19

Evlenme de azaldı. boşanma da

ANKARA - TÜİK, 2011 Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyreğe ilişkin Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Yıllık veri ise üçer aylık istatistikler MERNİS'e göre güncellendikten sonra açıklanacak.
     2011 yılı son çeyrek verilerine göre, söz konusu 3 aylık dönemde 137 bin 386 çift evlendi. Evlenenlerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalış meydana geldi. Evlenme sayısında en büyük azalış yüzde 8,9 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde, en büyük artış ise yüzde 1,5 ile Doğu Marmara Bölgesinde görüldü.
    
     -İstanbullular geç evleniyor-

    
     Dördüncü çeyrekte, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,5, kadınlarda 23,2 olarak belirlendi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 3,3 oldu.
     İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,4 ile İstanbul'da görüldü.
     En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,5, kadınlarda 21,8 ile Orta Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.
    
     -Boşanmalar da azaldı-
    
     Söz konusu dönemde boşanma sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalış meydana geldi. 2010 yılının dördüncü çeyreğinde 29 bin 326 çift boşanmıştı, rakam 2011 yılının aynı döneminde 28 bin 370'e geriledi.
     Boşanma sayısında en fazla düşüş, yüzde 23,6 ile Orta Anadolu Bölgesinde görüldü.
     Bu dönemde boşanmaların en fazla arttığı bölge ise yüzde 4,5 ile Akdeniz Bölgesi oldu.
    
     -Boşanmaların dörtte 1'i, 16 yıldan uzun evliliklerde görülüyor-
    
     2011 yılının son çeyreğinde, boşanmaların yüzde 39,7'si, evliliğin ilk 5 yıllık döneminde gerçekleşti. Boşanmaların yüzde 20,5'i, 6-10 yıl arası süren evliliklerde, yüzde 14,6'sı 11-15 yıl arası evli çiftlerde meydana geldi.
     Boşanmaların 4'te 1'inin (yüzde 24,9) 16 yıl ve daha uzun süre evli kalan çiftlerde görülmesi dikkati çekti.
    
     -Tablolar-
    
     TÜİK verilerine göre, 2010 ve 2011 yılının dördüncü dönemlerinde, evlilik süresine göre boşanma sayısı ve oranları şöyle oldu:

    
     . 2010 2011
     Evlilik Süresi Sayı Oran Sayı Oran
     -------------- ------ ------ ------ ------
     Toplam 29.326 100 28.370 100
    
     1 yıldan az 937 3,2 909 3,2
     1-5 yıl 10.693 36,5 10.362 36,5
     6-10 yıl 6.193 21,1 5.828 20,5
     11-15 yıl 4.431 15,1 4.143 14,6
     16+ 6.974 23,8 7.050 24,9
     Bilinmeyen 98 0,3 78 0,3
    
    
     2010 ve 2011 yıllarının son çeyrekleri itibarıyla, İstatistiki Bölge Birimleri 1. düzeye göre evlenme ve boşanma sayıları şöyle belirlendi:
     . Boşanma Evlenme

     İBBS (1. Düzey) 2010 2011 2010 2011
     -------------- ------ ------ ------- -------
     Türkiye 29.326 28.370 138.539 137.386
    
     İstanbul 5.994 5.958 25.961 26.139
     Batı Marmara 1.361 1.373 4.265 4.324
     Ege 5.560 5.274 16.978 16.949
     Doğu Marmara 2.887 2.699 11.362 11.538
     Batı Anadolu 3.627 3.512 11.651 11.051
     Akdeniz 4.211 4.402 18.865 19.087
     Orta Anadolu 1.638 1.388 7.145 6.877
     Batı Karadeniz 1.545 1.475 7.732 7.518
     Doğu Karadeniz 528 548 4.131 4.143
     Kuzeydoğu Anadolu 318 276 5.402 4.922
     Ortadoğu Anadolu 533 407 7.967 7.730
     Güneydoğu Anadolu 1.124 1.058 17.080 17.108
    
     Ortalama ilk evlenme yaşı da aynı dönemler itibariyle şu şekilde gerçekleşti:
    
     . Erkek Kadın

     İBBS (1. Düzey) 2010 2011 2010 2011
     -------------- ------ ------ ------- -------
     Türkiye 26,4 26,5 23,1 23,2
    
     İstanbul 27,4 27,5 24,2 24,4
     Batı Marmara 26,3 26,5 22,7 22,9
     Ege 26,5 26,5 23,0 23,1
     Doğu Marmara 26,8 26,8 23,4 23,5
     Batı Anadolu 26,2 26,4 23,3 23,6
     Akdeniz 26,7 26,8 23,3 23,3
     Orta Anadolu 25,3 25,5 21,6 21,8
     Batı Karadeniz 25,4 25,6 22,3 22,5
     Doğu Karadeniz 26,9 26,8 23,1 23,1
     Kuzeydoğu Anadolu 26,3 26,2 22,1 22,1
     Ortadoğu Anadolu 26,1 26,1 22,7 22,7
     Güneydoğu Anadolu 25,8 25,7 22,6 22,6

 

Güncellenme Tarihi : 22.3.2016 19:12

İLGİLİ HABERLER