Sağlık
  • 23.10.2008 14:18

GRİP AŞISI BEDELİ YILDA BİR KEZ ÖDENECEK

ANKARA - Maliye Bakanlığı'nın bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine göre, grip aşısı bedeli 65 yaş ve üzerindeki kişilere, astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklara yılda bir kez ödenecek.
Tebliğ uyarınca, grip aşısı, ayrıca, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay?18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yine yılda bir defaya mahsus ödenebilecek.
Pnömokok aşısı bedelinin (polisakkarit), sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde 5 yılda bir ödeneceği durumların sıralandığı tebliğe göre, Hepatit A aşısı bedeli, Hepatit A seronegatif olan 1 yaş üzeri çocuklarda ve erişkinlerde; kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alanlarda hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde en fazla yılda iki kez ödenecek.

İLGİLİ HABERLER