Gündem
  • 27.2.2005 10:11

''''HZ ALİ''NİN ELİNDEKİ KURAN''I KERİM''LE ELİMİZDEKİ KURAN''I KERİM ARASINDA BİR FARK VAR MI?'''' SORUSUNA ZEKERİYA BEYAZ''DAN CEVAP!...

Bu nedenle huzursuz olduğunu ve konu hakkında açıklama rica ettiğini ifade etti. Her iddia doğru olamaz Önce şunu söyleyelim, her konuda ileri sürülen her iddia doğru değildir. Her devirde ve her konuda doğru görüşler de söylenmiş, yanlış iddialar da ortaya atılmıştır. O nedenle, bu ve benzeri önemli bir meselede aykırı ve şüpheli bir iddia ile karşılaştığımız zaman, hemen huzursuz olup şüpheye düşmeye gerek yoktur. Ama sayın okuyucumuzun yaptığı gibi, karşılaştığımız o aykırı konuyu araştırmalı ve incelemeliyiz, ehliyetli bir bilene sormalıyız. Açıklayalım: Hemen ifade edelim ki, kutsal kitabımız Kur''an-ı Kerim değişmedi, artmadı ve eksilmedi. Sevgili Peygamberimiz''e Yüce Allah tarafından vahyedildiği gibi aynen korunmaktadır, elimizdedir. Bundan sonra da kıyamete kadar korunacaktır. Çünkü bizzat Kur''anı Kerim''de, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''''Kur''an''ı (zikri) biz indirdik ve onun koruyucusu da biziz.'''' (Hicr Suresi: 9) Dolayısıyla, her şeyden önce Kur''an-ı Kerim ilahi özel koruma ve özel himaye altındadır. Onu değiştirmeye, onda artırma veya eksiltme yapmaya kimsenin gücü yetmez. İçiniz rahat olsun. Dünyada tek nüshasısı mevcuttur Bugün bütün dünya biliyor ki, Kur''an-ı Kerim tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de tek nüshadır. Kur''an; indirildiği zamandan bugüne kadar, harf ve kelime sayısı bile aynı olan dünyadaki tek kutsal kitaptır. Hıristiyanlar''ın 4 İncil''i olduğu gibi Müslümanlar''ın da birkaç Kur''an''ı yoktur. Bizim kutsal kitabımız bir tanedir, tek nüshadır, Allah tarafından gönderildiği gibi aynen korunmaktadır. Çünkü, Peygamberimiz zamanından başlanarak günümüze kadar Kur''anı Kerim hem yazılı hale getirilmiş, hem de binlerce insan tarafından sürekli ezberlenmiştir. Bugün sayısını bilemeyeceğimiz kadar Kur''an hafızı vardır. Bunun özel eğitimi yapılmıştır, hem de Kur''an''ın ilk nazil olduğu günden günümüze kadar. Bundan sonra da bu eğitim devam edecektir. Zaten artık bugünkü teknoloji döneminde, bugünkü bilinçli Müslümanlar''ın gözü önünde Kur''an''ı değiştirmek ve onu Müslümanlar''a ve bilim dünyasına kabul ettirmek mümkün değildir. İlk döneme ait bir rivayettir İbni Ömer''in ''''Kimse ''Bende Kur''an''ın tamamı var'' demesin'''' şeklindeki beyanı, henüz Kur''an''ın nüshalarının herkesin elinde tam olarak bulunmadığı devre aittir. Çünkü ilk zamanlarda kağıt, kalem ve yazı bilen insan bugünkü gibi çok değildi. Dolayısıyla da, herkesin elinde tam metin yoktu. Bazı kişilerde birkaç sure, bazısında ise daha çok veya daha az bölüm vardı. İşte İbni Ömer''in sözü o kimselerle ilgili idi. Ama belli ve önemli kimselerde Kur''an''ın tamamı vardı ve yüzlerce insanın da tamamı ezberinde idi. Dolayısıyla, İbni Ömer''in özel ve sınırlı bir ortam için söylemiş olduğu bir cümlesini ele alıp genel ve kesin bir hüküm halinde ileri sürmek, kötü niyet ve istismar olur. Bunu da kimse kabul etmez. Hz. Ali''nin Kur''an''ı da aynı Kur''an''dır! Bizim klasik kitaplarımızda, Kur''anı Kerim'' in surelerinin sıralama ve çoğaltılmasının Hz. Osman zamanında yapıldığı açıklanır. Orada Hz. Ali''nin elinde bulunan bir Kur''an''dan bahsedilir, hatta bir de İbni Mesud''un nüshasından söz edilir. Doğrudur. Aynı kaynaklar, Hz. Ali ve İbni Mesud''un Kur''an''larının da, diğer Müslümanlar''ın elinde ve ezberinde olan Kur''an''ların aynısı olduğunu, tek farkın sure sıralamasından ibaret olduğunu beyan eder. Hz. Ali, Kur''an ayet ve surelerini iniş sırasına göre sıralamıştır. Dolayısıyla, bu sıralamada o zamanki sosyal gelişme ve değişmelerle Kur''an arasındaki ilişkiyi izlemek mümkündür. Maalesef Hz. Osman zamanındaki sıralamada sureler iniş sıralarına göre değil, uzunluk sıralarına göre tertip edilmiştir. Ancak bugün her surenin iniş sırası da bilinmektedir. Nitekim iniş sırasına göre, yani Hz. Ali''nin terkibi üzere yapılmış Türkçe Kur''an meali de vardır. Kur''an ilimleri ile ilgili kitaplarda, hatta bazı meallerin baş tarafında, surelerin iniş sıraları ve bugünkü tertip sıraları rakamla gösterilmiştir. Yani Hz. Ali''nin Kur''an nüshası da bugünkü Kur''an nüshasının içinde, ta kendisidir. Çünkü surelerin iniş sırasına veya uzunluk sırasına göre tertip edilmesi, esasta, yani Kur''an metninde hiçbir değişmeye sebep olmamaktadır. Tekrar edelim, sadece surelerin iniş sırasına göre okumak, hayatta olayların gelişimi ile Kur''an''da konuların gelişimi arasında sosyolojik ilişki kurmak mümkündür. Sonuç olarak Kur''an-ı Kerim, değişmemiştir, artırılmamıştır, eksiltilmemiştir. Allah tarafından gönderilen kutsal kitabımız, aynen korunmaktadır. Kıyamete kadar da tek nüsha, tek kitap halinde yaşayacaktır. Zekeriya Beyaz Takvim Güncellenme Tarihi : 17.3.2016 11:11

İLGİLİ HABERLER