Ekonomi
  • 7.9.2002 11:15

İHLAS GRUBU'NDA İDDİALARA YAZILI AÇIKLAMA

KAYNAK : Haber Vitrini İSTANBUL -Aydın Doğan'ın yeni tetikçisi Vatan Gazetesi,İhlas Finans'la ilgili olayları ısıtıp manşetine taşıyarak Enver Ören'i hedef almıştı.Gazetenin iddialarına İhlas Grubu'ndan yazılı açıklama geldi.Açıklamada, "Kar - Zarar ortaklığı esasına göre Nisan 1995'de faaliyete başlayan, şu an tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumu elbette ülkede yaşanan ve bugüne kadar benzeri görülmemiş ekonomik krizden ve buna bağlı olarak hesap sahiplerinin çok yoğun para çekme taleplerinden etkilenmiştir.10 Şubat 2001'de BDDK'nın kararı ile faaliyetine son verilmiş olup, halen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan edilmiş tasfiye sürecinde ödemelerini devam ettirmektedir " denildi. İŞTE İHLAS'TAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA; Günlük bir gazetenin "Rekor Suçlama" başlığıyla yayınlanan haberinde Dr. Erven Ören ve İFK eski yöneticilerinin dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul'da yangılanacakları konu yapılmıştır. Kar - Zarar ortaklığı esasına göre Nisan 1995'de faaliyete başlayan, şu an tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumu elbette ülkede yaşanan ve bugüne kadar benzeri görülmemiş ekonomik krizden ve buna bağlı olarak hesap sahiplerinin çok yoğun para çekme taleplerinden etkilenmiştir. 10 Şubat 2001'de BDDK'nın kararı ile faaliyetine son verilmiş olup, halen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan edilmiş tasfiye sürecinde ödemelerini devam ettirmektedir. Konu, İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca her yönü ile soruşturulmuş, BDDK'dan inceleme sonuçları ile ihtiyaç duyulan bütün hususlar sorulmuş ve sonuçta herhangi bir suç işlenilmediği tespit edilerek, isnatlar yönünden tamamıyla 23.10.2001 tarihinde takipsizlik kararı verilmiştir. Takipsizlik kararına karşı yapılan itirazlar da yetkili mahkemelerce reddedilmek suretiyle karar gazete haberinde belirtilen bütün şahıslar yönünden kesinleşmiştir. İhlas Finans Kurumu Faaliyete geçtiği günden, faaliyetinin durdurulduğu 10.Şubat.2001 tarihine kadar 6 yıl içinde hesap sahiplerine 532 milyon $ kar payı dağıtmış, çoğu KDV olmak üzere devlete 342 milyon $ vergi ödemesinde bulunmuştur. BDDK'nın ilan ettiği şekilde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine tabii olarak başlatılan tasfiye sürecinde de bugüne kadar; alacaklar kanunun emrettiği sıra takip edilmek suretiyle ödenmeye başlanmıştır. Kanunların öngördüğü sıraya göre DEVLETE OLAN VERGİ BORCU, SSK, İŞÇİ ALACAKLARI karşılığı olarak tasfiye süresince 50 TRİLYON'dan fazla ödemede bulunulmuştur. Cari hesap sahiplerine de altı dilim halinde kısmi ödeme yapılmış olup, bu ödemeler tasfiye süreci gereği devam ettirilmektedir. Bu akdi münasebette alacak ve borç ilişkisi, sürecin tamamlanmasıyla birlikte bütünüyle tasfiye edilmiş olacaktır. Zaten, 2000 Kasım krizinden, faaliyetin durdurulduğu 10.Şubat.2001 tarihine kadar da hesap sahiplerine 265 milyon $'a tekabul eden ödemeler yapılmıştır. Ödemelerin tasfiye süresince devamı hususu, Hukuk Mahkemelerince verilen pek çok karar ve Yargıtay onayı ile de hükme bağlanmış bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi daha önce yargının denetleyerek gerçeğini tespit ve Takipsizlik Kararına ulaştığı bir olayda, bu mükerrer yargılamayı da hukuka olan saygımızdan normal karşılıyoruz. Bağımsız Türk Yargısı'nın vereceği kararla adaletin yeniden tecelli edeceğine inanıyoruz. KEYFİYETİ KAMUOYUNA SAYGIYLA ARZ EDERİZ.

İLGİLİ HABERLER