Ekonomi
  • 31.3.2002 02:12

İHRACATÇILAR, TÜRKİYE'NİN ABD İLE OLAN TİCARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

KAYNAK : Haber Vitrini TURAN ASLAN İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kişi başına düşen yaklaşık 35 bin dolarlık geliri, dünya ticareti içerisinde yaklaşık yüzde 20 - 25'lik bir pay ve 284 milyonluk nüfusu ile bütün dünya ülkeleri içerisinde önemli bir pazara sahip bulunuyor. İhracatçılara göre, ABD ekonomisi 11 Eylül'den sonra sarsıntı geçirmesine rağmen 2002 yılı itibariyle yeniden canlılık gözleniyor. ABD'ye bağlı olarak diğer dünya ülkelerinde ticari faaliyetlerin artması ihracatçıları sevindiriyor. ABD ile Türkiye'nin uzun yıllar, savunma işbirliğine yönelik olarak süregelen ilişkileri, 90'lı yılların başından itibaren değişik bir ivme kazanarak, sınırlı da olsa ekonomik alanda gelişmeye başladı. 1990 yılından sonra 4 - 4.5 milyar dolar civarında seyreden Türk ticareti, 1998 yılında ilk kez 6 milyar doları aştı, 1999 yılında deprem felaketine bağlı olarak gerileyen ticaret, ancak 2000 yılında tekrar ivme kazanarak 6.5 - 7 milyar dolar civarına tırmandı. "TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATI" Türkiye'den, ABD'ye yapılan tekstil ve konfeksiyon ihracatının, 1998 yılında 1 milyar dolar olduğunu belirten ihracatçılar, "1999 yılında yüzde 14'lük bir artışla 1 milyar 150 milyon dolara, 2000 yılında yüzde 23'lük bir artışla 1 milyar 400 milyon dolara yükselmiştir. Bu artışlarda doların euro karşısında kazandığı değerin önemli bir payı olduğu unutulmamalıdır. 2001 yılında ise yüzde 5 - 7'lik bir artışla 1 milyar 300 milyon dolara gerilemiştir. Bu azalışta 11 Eylül olaylarının önemli bir payı olduğunu düşünebiliriz. Bu ihracat değerleriyle ABD, en fazla tekstil ve konfeksiyon ihracatı yaptığımızın Almanya'dan sonra ikinci ülkü durumundadır. ABD'den yapılan tekstil ve konfeksiyon ithalatı ise, 1998 yılında 340 milyon dolar civarındayken, 1999 yılında yüzde 57'lik bir düşüşle 144 milyon dolara gerilemiş, 2000 yılında ise yüzde 121'lik bir artışla 319 milyon dolara yükselmiştir" ifadelerini kullanıyor. "ABD TİCARET AÇIĞI VEREN BİR ÜLKE" ABD'nin çok büyük ölçüde dış ticaret açığı veren bir ülke olmasına karşın, ülkemiz ile yapılan genel dış ticaretinde fazla vermekte olduğunu vurgulayan ihracatçılar, "Ancak son yıllarda, önemli bir ihraç pazarımız olan AB ülkelerindeki talebin azalması ve doların euro karşısındaki değer kazanması nedeniyle ve buna karşılık olarak, ülkemiz ekonomisinin geçirdiği duraklama sonucu ithalatındaki düşüş ve buna bağlı olarak da ABD'den yapılan ithalattaki düşüş sonucu, ülkemiz aleyhine olan ticaret açığı kapanmaktadır. Yakın bir gelecekte iki ülke arasındaki ticarette, ülkemiz lehine ticaret fazlası vermeye başlayacağı düşünülmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, ABD'de pazarında, ülkemizin başlıca rakipleri, ucuz işgücü maliyetleri nedeniyle daha büyük bir rekabet gücüne sahip olan ve ABD pazarına ülkemizden daha önce giren Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Pakistan ve diğer uzak Asya ülkeleri olarak gözükmektedir" diyorlar. "ÖNEMLİ BİR FIRSAT" İhracatçılar, Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün gelecekte, ekonomik resesyonu atlatacağı düşünülen ve geleneksel pazarı olan Avrupa Birliği (AB) pazarına önem vermesi pek yanlış olmayacağını belirtiyor. İhracatçılar, "Ancak şu anda ABD ile çok sıkı olan ikili ilişkilerimiz, gelecekte de sürecek gibi gözükmekte olduğunu, bu çerçevede ABD'nin ihracatımız için önemli fırsatlar sunması halinde ve büyük bir pazar olması hususları da dikkate alındığında, ABD'ye yönelik ihracatın artırılması ve pazar payının korunması mümkün olacak" şeklinde konuşuyor. İhracatçılar, Türkiye'nin ABD ile ihracatını artırmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: "- ABD'ye yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatımız 42 kategoride kota miktarları ile sınırlanmaktadır. ABD yönetiminden her platformda kotaların artırılması ya da kaldırılması yönünde talepte bulunmakla beraber, şimdiye kadar çok fazla bir yol alınamamıştır. Bu taleplerin devamında yarar vardır. - Kotaların 2004 yılı sonunda kalkacağı dikkate alınarak, Türk tekstil ve konfeksiyon ihracatçısı firmaların yeni ve rekabete dayalı bir pazarlama stratejisi geliştirmeleri gerekmektedir. AB pazarında gerçekleştirdiğimiz ürün çeşidini ABD pazarında da gerçekleştirmeli. - Türk malı imajı, ABD gibi pazarda çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bunun için çeşitli tanıtım faaliyetleri düzenlenmeli, bu tür etkinliklere ve bu ülkede düzenlenecek fuarlara bireysel ya da milli düzeyde devamlı katılım sağlanmalı. - Bu ülkeye düzenlenecek ticaret heyetleri ya da ABD'nin belli başlı kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı alım heyetleri organizasyonları vasıtasıyla iki ülke ihracatçı ve ithalatçılarının buluşturulmasında fayda bulunmaktadır. ABD'deki alıcıların ülkemizi davet edilmesi, ülkemizdeki tesislerin yerinde incelenmesinin sağlanması açısından da önemlidir. - ABD'nin gümrüksüz mal ihraç etme imkanı sağladığı Afrika ve Karayip ülkeleri üzerinden ABD'ye ulaşılması hususunun ve aynı zamanda ABD - İsrail Ticaret Anlaşması kapsamında, gerek İsrail üzerinden gerek bu anlaşma çerçevesinde Ürdün'de kurulan İhtisaslaşmış Sanayi Bölgeleri (QIZ) üzerinden ABD'ye gümrük vergisi ödemeden ulaşılması hususunun araştırılmasında fayda bulunmaktadır."

İLGİLİ HABERLER