Gündem
  • 28.6.2002 10:51

İŞTE, BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE KURULUŞUNUN 2 BİN 211. YILINDA TÜRK KARA KUVVETLERİ...

KAYNAK : Haber Vitrini İSTANBUL- Kara Kuvvetleri'nin 2211. kuruluş yıldönümü, bütün yurt genelinde alay eşidi tüm birlik, karargah ve kurumlarda "Kuvvet Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milattan Önce (MÖ) 209 yılında temeli atılan Kara Kuvvetleri, 4 Ordu Komutanlığıyla dosta güven, düşmana korku veriyor. Kara Kuvvetleri'nin temeli; Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M.Ö.209 yılında atıldı. 1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesi'nde Gazneliler'i yenerek istiklaline kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizanslılar'ı yenerek Anadolu'yu yeni bir Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti'nde, kara kuvvetlerinin teşkilat ve eğitimi sağlam esaslara bağlandı. 1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu'nun, ilk yıllarındaki teşkilatında Selçukluların ve Memlukların tesirleri görülür. Osmanlı Ordusu'nun teşkilatlı bir şekilde ortaya çıkışı ise Sultan 1. Murat zamanında oldu. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı Ordusu, önceleri yalnızca Atlı Akıncılardan oluşmakta iken, daha sonraları yaya birliklerin de katılmasıyla Yeniçeri Ocağı adı altında sürekli bir yapıya dönüştürüldü. İmparatorluğun yükseliş dönemlerinde Yeniçeri Ocağı önemli rol oynadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme devri ile birlikte, 15 Haziran 1826'da başlayan Yeniçeri ayaklanmasının bastırılmasını müteakip bu ocak kaldırıldı. "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adında yeni bir ordu kuruldu. Bu gücün temelini "Kol" adı verilen taburlar oluşturdu. Yine bu dönemde ihtiyat "Redif" kuruluşu göreve başladı. 1843'te yeni bir düzenlemeye gidilerek beş yıllık hizmet süresine tabi personelle oluşturulan 5 ordu kurulmuş olup, 1848 yılında yapılan bir değişiklikle ordu sayısı 6'ya çıkarıldı. Osmanlı Ordusu yaklaşık 300 bin kişilik bir güce yükseltildi. İLK TANK BİRLİKLERİ 1934'TE KURULDU Atatürk'ün önderliğindeki Ulusal Kurtuluş Savaşında kazanılan zafer sonunda Türk Kara Kuvvetleri, Cumhuriyet döneminin başında ikişer tümenli 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan üç Ordu Müfettişliği halinde teşkilatlandı. İlk tank birlikleri 1934 yılında oluşturulmuştur. Daha sonra komando ve paraşüt birlikleri kuruldu, silah, teçhizat ve her cins malzemenin üretilmesi için önemli adımlar atıldı. Ordu komutanlıkları, 1949 yılında teşkil edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlandılar. Modernleşme sürecinde Türk Kara Kuvvetleri; süvari birliklerini lağvederek, motorize hale getirilen birliklere önem verdi. Kara Kuvvetleri; dört Ordu Komutanlığı, 4. Kor.K.lığı, K.T.B.K.lığı, K.K.Eğitim Doktrin Komutanlığı ile K.K.Lojistik Komutanlığı'ndan oluşuyor. Değişen uluslararası siyasi ve askeri ortam ile gelişen teknoloji; Kara Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasını gerektirmiş, 1990'lı yıllarda kuvvet; modern muharebe ortamına uyum sağlayacak biçime getirildi. Bu yeni konseptle; Kara Kuvvetleri'nin hareket yeteneğini artıran kolordu, tugay ve tabur esasına dayanan bir yapılanma oluşturuldu. Türk Kara Kuvvetleri'nde eğitim; göreve yönelik muharebe ortamına benzer gibi uygulanan ferdi eğitimden, ortak tatbikatlara kadar uzanan bir bütünlük içinde ve her an savaşa hazır birlikler yetiştirecek biçimde uygulanıyor. MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI Türk Kara Kuvvetleri yeni kuvvet yapısı çalışmaları ile birlikte, mevcut kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, envanterdeki harp silah ve araçlarını bir plan dahilinde modernize etme gayretleri içindedir. 2000'li yılların Kara Kuvvetlerini oluşturmak maksadıyla sürdürülen modernizasyon çalışmaları içerisinde önemli ve öncelikli projeler arasında şunlar bulunuyor: "Taarruz / Taktik Keşif Helikopteri Projesi. Hedef Tespit, Teşhis Projesi. Modern Piyade Tüfeği Projesi. Tanksavar Projesi. Topçunun Otomasyonu Projesi. Kundağı Motorlu STINGER Projesi. NBC Projesi. MLRS Projesi. Topçu Tespit Radarı Projesi. Hava Savunma Erken İhbar Radar Projesi. Modern Tank Projesi. Mayın Tespit Sistemi Projesi. Uçaksavar Topçu Projesi. Yük Helikopteri Projesi. ZPT/ZMA Projesi. İnsansız Hava Aracı Projesi. Taktik Saha Muhabere Sistemi Projesi ve Entegre İstihbarat Sistemi Projesi." LİDER KADROLAR YETİŞTİRİLİYOR Modernizasyon çalışmaları sadece, harp silah ve araçlarının modernizasyonu ile sınırlı kalmamakta, Türk Kara Kuvvetleri'nin esas yönetici kadrosunu oluşturacak geleceğin subay adaylarını; 2020'li yılların gerektirdiği niteliklere sahip kılmak için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bu çerçevede; Kara Harp Okulu'nda 1991-1992 öğretim yılından itibaren Sistem Mühendisliği Akademi Programının uygulanmasına başlanmıştır. Sistem mühendisliği; bilim dalında, lisans düzeyinde öğrenim görmüş subaylar yetiştirmeyi öngörmektedir. Lider kadroların ilk basamağını oluşturan Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları'nın eğitim ve öğretim faaliyetleri bilgi çağı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiş olup, 1996-1997 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm orta dereceli askeri okullarda "öğrenmeyi öğrenme" olarak tanımlayan yaratıcılığı ve eleştirel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan modelin uygulamasına başlandı. 1996-1997 eğitim yılından itibaren dört devreli eğitim sistemi terk edilerek, altışar aylık iki devrelik eğitim sistemi uygulamasına geçildi. Bu sayede personel ve birliklerin dönem sonu tatbikatlarını tam hazırlıkla yapma imkanı sağlanarak eğitimin verimliliği artırıldı. Türk Kara Kuvvetleri'nin bünyesinde yer alan, Sınıf Okulları/ Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıkları ile Er Eğitim Merkez Komutanlıklarınca, eğitimde; "Görevini eksiksiz yapan, disiplinli / eğitimli / bakımlı, attığını vuran, üstün muharebe gücüne sahip, çağın gelişmelerine ayak uyduran, her an göreve hazır, her türlü şartta harekat yapacak, rehberi Atatürkçü düşünce olan birlikler yetiştirmek, temel hedef olarak ele alındı. Ordumuzun envanterine giren yeni ve modern silah, araç ve malzemeler ile eğitim etkinliği artırılarak, eğitim merkezlerinde; erlerin birliklerinde kullanacakları silah, araç ve malzemelerle eğitim yapmaları sağlandı. Başta Sınıf Okulu / Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıkları olmak üzere eğitimde ve öğretimde simülasyon ve simülatör eğitimine ağırlık verilmiş; emek, zaman, personel ve paradan tasarruf sağlanmıştır. DÜNYA VE BÖLGE BARIŞINI KORUDU Türk Kara Kuvvetleri; Cumhuriyet tarihinin her devresinde, dünya ve özellikle bölge barışının korunmasında büyük başarılar gösterdi. 1950 yılında Kore Savaşları'na bir tugayla katılan birliğimiz, Birleşmiş Milletler idealleri uğruna çarpışarak, dünyanın takdirini kazandı. 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile Kara Kuvvetleri kendisine verilen görevleri her an ifaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Dünya barışının korunması yönünde, 1993-1994 yıllarında Somali'de etkin bir rol alırken, 1994 yılından itibaren Bosna-Hersek, 1999 yılından itibaren ise Kosova'da aynı görevi başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca, barış için ortaklık ülkelerinin; NATO'ya entegrasyonu temini çerçevesinde, NATO Barış İçin Ortaklık (BİO) Tatbikatı'nın icrasına 1995 yılından itibaren başlandı. Türk Kara Kuvvetleri; mevcut yapısıyla "Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan" Silahlı Kuvvetlerimizin bir parçası olarak her zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımaktadır. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 17:19

İLGİLİ HABERLER