Ekonomi
  • 28.4.2003 20:21

İŞTE KOMİSYONDA KABUL EDİLEN YENİ İŞ KANUNU TASARISI

ANKARA - İş Kanunu Tasarısı ikinci kez görüşüldüğü TBMM Sağılık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemenin amacı ''Bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek'' şeklinde tanımlanıyor. ''Taşeron'' düzenlemesi olarak nitelendirilen ''alt işveren'' ilişkisi, ''İşin gereği ve teknolojik nedenler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. Aksi durumlarda alt işverenin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılırlar'' şeklinde tanımlanıyor. Yeni düzenlemede, belirtilen nitelikte bir işyerini kuran veya kapatan işveren, yasanın öngördüğü bilgileri 1 ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirecek. Yeni düzenleme, işletme ve işin gereği veya teknolojik nedenlerle işin bir bölümünün alt işverene devrine olanak sağlanıyor. Kapıcılar da yasa kapsamına alınıyor. Aynı iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret ödenmesi yasaklanıyor. İş Kanunu Tasarısı, iş feshi ve toplu işten çıkarmayı yeniden düzenliyor. Buna göre, işveren işçisini başka bir işverene ödünç verebilecek. İşveren feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispatla yükümlü olacak. İşçi feshin başka bir sebebe dayandığı iddiasını ispatla yükümlü olacak. İşveren belirli şarntlarda toplu işçi çıkartalabilecek. Ağır özürlü işçilerin sigorta primlerinin yarısını hazine ödeyecek. Tasarı, ücretin belirlenmesinde cinsiyet ayırımı yapılmasını yasaklıyor. Buna göre, ücret tespitinde cinsiyet ayrımı yapılamayacak. Ücret alacağındaki zamanaşımı 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Yıllık ücretli izin artırılıyor. Haftalık 45 saati aşan süreler fazla çalışma sayılacak. İşçi, isterse fazla çalıştığı her saati 1.5 saat izin olarak kullanabilecek. Fazla çalışma süresinin toplamı, 1 yılda 270 satten fazla olmayacak. Tasarı, en fazla 45 saat olan haftalık çalışma süresinin günde 11 saati geçmemek üzere günlere farklı şekilde dağıtılabilmesini hükme bağlıyor. Tasarıya göre, günlük çalışma süresi en fazla 11 saat olacak. Doğum izni 12 haftadan 14 haftaya çıkartılıyor. İşveren, işçilere ücretsiz olarak telafi çalışması yaptırabilecek.

İLGİLİ HABERLER