Ekonomi
  • 30.6.2002 11:07

KAMUDA, 46 BİN KİŞİYE YOL GÖRÜNDÜ...

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA- Hükümet, IMF'ye sunduğu (uluslarararası Para Fonu), karşılığında da 1 milyar 150 milyon dolarlık yeni kredi dilimini serbest bırakıldığı Niyet Mektubu'nda, kamu sektöründeki atıl işçi sorununu çözeceğini taahhüt etti. KİT ve kamu sektörünün diğer bölümlerinde istihdamın rasyonelleştirilmesinde ilerleme kaydedildiği belirten Niyet Mektubu'nda Yüksek Denetleme Kurulu'nun desteğiyle, her bir kamu teşebbüsündeki fazla istihdamın ayrıntılı olarak tespit edildiği belirtildi. Verilen bilgilere göre, hükümet 2002 yılı Ocak ayı sonu itibariyle toplam 45 bin 800 atıl kadro tespit etti. Niyet Mektubu'nda bu atıl istihdamın 2002 yılı Ekim ayı sonuna kadar üçte iki oranında azaltılacağı sözünü veren hükümet, 2003 yılı ortasına kadar tamamen kaldırılması konusunda da ‘‘kararlılığın’’ devam ettiğini bildirdi. Bunu sağlamak amacıyla, sendikalar ile bir protokol üzerinde mutabakat sağlandığını ve bu kadroların iptal usullerini belirleyen bir genelge yayımlandığını belirten hükümet, izlenecek yöntemi de şöyle anlattı: Sözkonusu kadrolarda çalışanlar, gönüllü olarak emekli edilecek. Kamu iktisadi teşebbüslerinde ihtiyaç duyulan diğer pozisyonlara nakledilecek. İhtiyaç duyulan memur kadrolarına atanacak veya iş akitleri feshedilecek. ZORUNLU EMEKLİLİK ‘‘Çalışanların her türlü nakli, program kapsamında yeni kamu işçisi ve devlet memuru işe alımı için belirlenmiş bulunan sınırlar içerisinde kalacak olup, sözkonusu nakiller, çalışanların, KİT'lerin ve ilgili bakanlıkların işe alım planlarında halihazırda belirlenmiş bulunan kadrolar için gerekli özellikleri taşıması şartına tabi olacak’’ denilen mektupta, fazla istihdamı azaltmaya yönelik hedefler doğrultusunda çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Ocak ayı sonundan Nisan ayı sonuna kadar atıl kadrolardan 12 bin 443'ünün büyük ölçüde gönüllü emeklilik yoluyla ayrıldığı kaydedildi. Bu arada kamu istihdamının etkinleştirilmesi amacıyla memur ve sözleşmelilerin zorunlu emekliliğine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasının da düşünüldüğü açıklandı. ZAM POLİTİKASI ‘‘Piyasa koşullarındaki iyileşmeye dayanılarak, belli başla şirketlerin satış süreci hızlandırılacaktır’’ denilen mektupta, toplam özelleştirme gelirlerinin yıl sonunda 700 milyon dolara ulaşacağı belirtilirken, KİT ürünlerinin fiyatlandırılması konusundaki uygulamalar da şöyle aktarıldı: KİT'lerin, kısmen ertelenmiş fiyat artışlarından kaynaklanan düşük performansı, konsolide bütçe gelirlerinin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesiyle telafi edildi. Konsolide kamu sektörü faiz dışı fazlasına ilişkin 2002 yılı Mart sonu performans kriterine ulaşıldı. Mali hedeflerin yakalanabilmesi için, bu fiyatlar tekrar program planları ile uyumlu seviyelere çekilecek. Bu plan bir çok KİT için yıl içinde yıllık TEFE enflasyonu ile uyumlu bir fiyat artırımını öngörüyor. 26 bankadan 24'üne 'sermayeni artır' dendi MEKTUBUN mali sektör reformunu anlatan bölümünde, BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) çalışmaları hakkında bilgi verildi. Mektupta yer alan şekliyle, BDDK 12 Haziran'da toplam 26 bankadan 24'üne eklemeleri gereken sermaye miktarını bildirdi. Bu bankaların toplam sermaye açığı 1.326 trilyon lira olarak tahmin edildi ve tutarın 1.102 trilyon liralık kısmı bankalarca karşılandı. Böylece bankaların sermaye açığı BDDK'nın da kamuoyuna açıkladığı gibi 224 trilyon liraya indi. Mektupta Pamukbank'taki gelişmeler de aktarıldı. Pamukbank'ın adı anılmadan tarif edildiği mektupta gelişmeler şöyle anlatıldı: ‘‘Kalan (sahibi aynı olan) iki bankadan mali sıhhatini ciddi boyutta yitiren orta büyüklükteki banka TMSF'ye devredildi. Daha büyük olan diğer bankada ise, bankanın sahibi banka hissedarı olmanın gerektirdiği nitelikleri yasal olarak kaybetmiş bulunduğundan, ortaklık hakları askıya alındı. BDDK, 19 Haziran'da sermaye ihtiyacı bulunmayan söz konusu bankaya da bir mektup gönderdi. Atılan tüm bu adımlarla ikinci gözden geçirmenin tamamlanması için bir ön koşul yerine getirildi.’’ Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 17:19

İLGİLİ HABERLER