Gündem
  • 20.2.2002 16:10

KANUNLAR AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUMLU HALE GETİRİLİYOR

KAYNAK : Haber Vitrini ZAFER ÇAKMAK ANKARA - Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bazı kanunlarda yapılması öngörülen değişikliklerin tek bir Kanun metni içinde toplanacağını ve gelecek hafta sonunda bir Kanun Tasarısı'nın ortaya çıkarılacağını vurguladı. Avrupa Birliği (AB) müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programında yer alan siyasi kriterler bağlamındaki kanunların bazı maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla çeşitli Bakanlıkların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon ilk toplantısını Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk başkanlığında Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesi bir açıklamla yapan Adalet Bakanı Türk, AB'nin, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi bir takım değerleri temsil ettiğini belirterek, bu değerlerin,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da ifade edilen değerler olduğunu kaydetti. Bu değerleri tam olarak yaşama geçirmek için Anayasa ve yasalarda değişiklikler yaptıklarını belirten Türk, bu değişiklikleri uygulamada da fiilen gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin gerçekleşmesinin, Katılım Ortaklığı Belgesiyle düzenlenen bir sürecin tamamlanmasına bağlı olduğunu hatırlatan Türk, Türkiye'nin aynı zamanda diğer AB adayı ülkeler gibi AB'nin dayandığı temel değerleri yansıtan müktesebatı da kendi hukukuna kazandırmak zorunda olduğunu vurguladı. Türkiye'de bir yandan Anayasa gereği, bir yandan da AB üyeliğinin gereklerini yerine getirmek için çeşitli yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Türk, geçen yıl 1982 Anayasası döneminin en kapsamlı değişikliğinin gerçekleştirildiğini kaydederek Anayasa'nın 34 maddesinin değiştirilmesi suretiyle temel hak ve özgürlüklerin genişletildiğini ifade etti. Bazı yasal değişikliklerle bu Anayasa değişikliklerinin somutlaştırıldığını da belirten Türk, bunların, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye'nin Ulusal Programı'nda yer alan kriterleri kapsadığını kaydetti. "KOMİSYON, 19 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKEN YASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ ELE ALACAK" AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program'ın 19 Mart 2001'de Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdiğini hatırlatan Türk, "Dolayısıyla kısa vadeli tedbirlerin 19 Mart 2002 tarihine kadar alınmış olması gerekmektedir. Aslında bu tedbirlerden bir bölümü daha önce yapılan yasal düzenlemelerle gerçekleşmiştir. Bir bölümü orta vadeli tedbir olarak öngörülmekle birlikte yine bu arada yapılan yasal düzenlemelerle uygulamaya konulmuştur. Bazı konularda Ulusal Program'ın ilerisinde düzenlemeler yapılmıştır, bazı konularda ise öngörülen vadelerdeki değişiklikler tamamlanamamıştır. Bunların öngörülen vade içinde gerçekleştirilmesi gerekir" şeklinde konuştu. Komisyon'un amacının, 19 Mart 2002'de dolacak olan kısa vade içinde çıkarılması gereken yasalarla ilgili hazırlıkları gözden geçirmek ve bu konuda gerekli çalışmayı yapmak olduğunu anlatan Türk, AB Genel Sektererliği ve bazı Bakanlıkların yaptıkları ön hazırlıkların Komisyon'un toplantılarında biraraya getirileceğini ve bir Kanun Tasarısı hazırlanacağını söyledi. Bu Kanun Tasarısı'nda, çeşitli kanunlarda yapılacak değişikliklerle ilgili hükümlerin yer alacağını ifade eden Türk, "Olabildiğince tek bir kanun metni içinde bütün bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ama konuları itibariyle zorunlu olursa belki iki tasarı da zorunlu olabilir. Öncelikli amaç tek bir metin içinde çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerin toplanmasıdır. Bunların hepsini birleştiren ortak amaç ise AB müktesebatının kısa vadede üstlenilmesine ilişkin yasal değişiklikleri gerçekleştirmektir" diye konuştu. "YASALARIN TÜMÜ DEĞİL DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN MADDELERİ ÜZERİNDE DURULACAK" Türk, bugün çalışmaya başlayacak olan Komisyon'un, Basın Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Dernekler Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüşüyü Kanunu'nun çeşitli maddelerini kapsayan bir çalışma yapacağını belirtti. Türk, "Aslında Anayasa'da yapılan değişiklikler ve orta vadeli program hedefleri, aralarında bu kanunların da bulunduğu daha geniş kapsamlı değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Ama bugün başlayacak olan çalışmada 19 Mart 2002 gününden önce yasalaşabilecek biçimde yapılması gereken değişiklikler ele alınacaktır. O nedenle adlarını saydığım kanunların tümü değil sadece bir yıllık kısa vade içinde ele alınması ve yasalaşması gereken maddeleri üzerinde durulacak" dedi. Türk, amaçlarının, gelecek haftanın sonuna kadar tamamlanacak biçimde bir Kanun Tasarısı ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Toplantının öneminin, Türkiye'nin AB'ye üyelik yolunda bütün taahhütlerini kararlılıkla yerine getireceğini göstermesinden kaynaklandığını vurgulayan Türk, Komisyon'un çalışmalarının, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili müzakerelerin en kısa zamanda başlatılması için de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Komisyon'un toplantısı Bakan Türk'ün açıklamalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

İLGİLİ HABERLER