Gündem
  • 9.7.2009 15:52

KÖŞK'E GİDEN DOSYAYI YAYINLIYORUZ...

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘tereddütleri giderin’ şartı ile onayladığı ‘askere sivil yargılama’ ile ilgili düzenlemenin onaylanması için AK Parti grubunun Köşk’e gönderdiği 47 sayfalık dosyada ilginç ayrıntılar yer aldı.

ANLAMAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ
Bilgi notu başlığı ile hazırlanan ve giriş bölümünde 5918 sayılı kanunla ceza muhakemesi kanunun 3. ve 250. maddesinde yapılan değişikliklerin gerekçelerinin de yer aldığı metinde; “önerge madde görüşülmeden önce TBMM’de grubu bulunan partilere verilmiş ve önerge gerekçesiyle birlikte TBMM Genel Kurulu’nda okunmuş olup, uzun olmayan gerekçedeki açık ifadeye rağmen konunun anlaşılmadığını kabul etmek mümkün değildir” denildi.

ANAYASA AYKIRILIĞI GİDERİLDİ
Bilgi notunda; Anayasa’nın 145. maddesinde asker ve sivil kişilerin iştirak halinde suç işlemeleri haline ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, askeri ceza kanununda ‘Bağlantılı suçlar birleştirilirken suç nevi açısından bir ayrım’ bulunmadığı ileri sürüldü. 353 sayılı askeri mahkemeler kuruluşu ve yargılama usülü kanununun 12. maddesinin Anayasa’nın 145. maddesine aykırı olduğunun da iddia edildiği metinde, düzenlemenin bu aykırılığı gidermeye yönelik olduğu da savunuldu.

İÇSELLİK VE HİYERARŞİ
Anayasa Mahkemesi’nin konuya bakışının da verilen karar örnekleriyle açıklandığı metinde uluslar arası sözleşmeler de yasanın haklılığına gerekçe olarak gösterildi. “Avrupa Konseyi ülkeleri arasında sivillerin barış zamanında askeri mahkemelerde yargılanabildiği tek ülkenin Türkiye olduğu”, “askeri mahkemenin silahlı kuvvetler yapısındaki içsellik ve hiyerarşik yapısını göz önünde tuttuğu” AB’nin bu konudaki istekleri, AİHM’nin bu konuda verdiği kararları da yapılan değişikliğin haklılığına gerekçe olarak sıralayan AK Parti hukukçuları, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Yunanistan, İsveç, Polonya, Letonya, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka’da askeri yargılama sistemini de bilgi notuna eklediler.

NEYDİ NE OLDU?
Bilgi notunda yasal düzenleme öncesi mevcut kovuşturma, arama ve el koyma, gözaltı,. tutuklama ara başlıkları ile dava süreci ile ceza hükümleri tek tek sıralandı. Metinde ayrıca yasa çıkmadan önceki ve yasa çıktıktan sonraki dava açma ve yargılama düzeninde yapılan değişiklikler de örneklerle açıklandı.

İLGİLİ HABERLER