Gündem
  • 30.6.2007 11:31

MALİ TATİL 3 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

ANKARA - Mali tatil, 3 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz'da sona erecek.
     Maliye Bakanlığı'nın, Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     Tebliğe göre, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacak.
     Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacak.
     Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacak.
     Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyyannamelerin verilme süreleri, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, tarh edilen vergilere veya kesil cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin sürelerin son günü mali tatile rastlıyorsa, söz konusu süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacak.
     Buna göre, beyana dayalı tarhiyatta beyannamelerinin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz olacak.

İLGİLİ HABERLER