Ekonomi
  • 27.2.2003 11:00

MALİYE BAKANLIĞI, GELİR VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE HAZIRLANIYOR...

Maliye Bakanlığı, yeni vergi reformu ile gelir vergisi tarifesinde değişikliğe hazırlanıyor. Gelir vergisine bağlı olarak, geçici vergi oranlarında da artışa gidiliyor. Alınan bilgiye göre, birinci vergi reform paketinde yer alacak düzenlemelere ilişkin çalışmalar, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde devam ediyor. Tasarıya konulacak bazı düzenlemeler kesinleşirken, bir bölümü üzerindeki tartışmalar ise sürüyor. Henüz son şekli verilemeyen düzenlemelerin başında da gelir vergisi tarifesi geliyor. Gelirler Genel Müdürlüğü, yeni tarife konusunda 3 alternatifi tartışıyor. Bu alternatiflerden ilkinde gelir vergisi oranlarının şimdi olduğu gibi yüzde 15'den başlaması, 5'er puan artarak yüzde 40 ya da 45'de bitmesi öngörülüyor. Bu alternatifte, ilk dilimin de yine 5 milyar olarak uygulanacağı belirtiliyor. İkinci alternatifte ise gelir vergisi oranlarının yüzde 16'dan başlatılması hükmü yeralıyor. Bu formülde, oranların 16, 20, 24, 28 gibi 4'er puan artarak ya da 16, 22, 28, 34 gibi 6'şar puan artarak sıralanması üzerinde duruluyor. Söz konusu alternatifte üst dilimin de 40, 44 ya da 46 olması tartışılıyor. Gelir vergisi ilk dilime uygulanacak oranın yüzde 20'ye yükseltilmesi öngörülen son alternatifte ise üst oranın yüzde 40 ya da 45'te tutulması, ilk dilimin de 5 yerine 10 milyar liradan başlatılması planlanıyor. ÜCRETLİLERİN DURUMU Reform paketiyle gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidilirse, geçici vergi oranları da yükseliyor. Halen ilk dilimin yüzde 15 olması nedeniyle yüzde 15 olarak uygulanan geçici vergi oranı, ilk dilime uygulanan vergi yüzde 16'ya çıkarsa yüzde 16, yüzde 20'ye yükseltilirse de yüzde 20 olacak. Bu arada gelir vergisi tarifesinde ücretlilerin durumu da belirsizliğini koruyor. Gelirler Genel Müdürlüğü, son 3 yılda olduğu gibi işçi ve memurlar için indirimli tarife mi uygulanacağı yoksa ücretli kesimin de normal tarifeye mi sokulacağı konusunda bir karara varamadı. Ücretliler için özel bir tarife uygulanmaya devam edilmesi üzerinde durulurken, bu ihtimal nedeniyle özel indirimin 45 milyon liradan 130 milyon liraya çıkarılması konusu da bir kenara bırakıldı. Maliyeciler, işçi ve memurların da normal gelir vergisi tarifesi içine alınması halinde özel indirimde artış olayının tekrar gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Gelir vergisi tarifesi ile ücretlilerin durumu hakkında nihai kararın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile yapılacak toplantılar sonrasında ortaya çıkacağı belirtiliyor. FON ÖDEMELERİ KALKIYOR Bu arada tasarıya girmesi kesinleşen vergi düzenlemeleri ile getirilen değişikler ise şöyle sıralanıyor: -Fon ödemesi kalkıyor. Vergilerdeki yüzde 10'luk fon payı uygulamasının sona ermesi ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de sadece mevcut tarifeye göre vergi ödemesinde bulunacak. Böylece kurumlar vergisinde fon payı ile yüzde 33'e çıkan vergi yükü de otomatik olarak yüzde 30'a inecek. -Faiz ve repo gelirlerinin beyanı: 20 milyar ve üzerinde faiz-repo geliri elde edenler, bunlar için gelir vergisi beyannamesi verip, normal tarifeye göre vergi ödeyecek. -Yatırım indirimindeki yüzde 19.8'lik stopaj kalkacak. -Yatırım indirim oranı yüzde 40'a düşecek. Ancak yatırım indiriminden yararlanmak için teşvik belgesi zorunluluğu olmayacak. -Kurum gelirlerinde kar dağıtımı durumunda ödenen gelir vergisi ile birlikte yüzde 65'e çıkan vergi yükü, getirilen mekanızma ile yüzde 45'e düşecek. -Sürücü kursu harçları aşağı çekiliyor. -Sağlık gibi bazı harcamaların vergide gider yazılmasına imkan tanınıyor. SERBEST BÖLGELER VE VERGİ İADESİ Bu arada Gelirler Genel Müdürlüğü yetkilileri, IMF'ye daha önce verilen vergi stratejisi içindeki düzenlemeler arasında bulunan, serbest bölgelerdeki vergi istisnaları ile ücretlilerin vergi iadesinin kaldırılmasına bu pakette yer verilmediğini belirttiler. Vergi iadesine son verilerek, bunun yerine farklı bir sistem uygulanması konusunda bir çalışma yaptıklarını kaydeden Gelirler Genel Müdürlüğü yetkilileri, ancak şu aşamada bunun askıya alındığını ifade ettiler. Serbest bölgelerdeki istisnalara sınırlama getirilmesinin ise ekonomi yönetiminde görüş ayrılıkları nedeniyle reform paketine girmediğini vurguladılar. Maliye yetkilileri, enflasyon muhasebesinin ise ikinci ya da bir sonraki vergi reform paketinde yer almasının planlandığını söylediler.

İLGİLİ HABERLER