Gündem
  • 30.7.2022 15:07

Memurlara sakal serbest mi? İşte Kılık kıyafet yönetmeliği 2022

Memurlar sakal bırakabilir mi, memurlara sakal serbest mi? Kılık kıyafet yönetmeliği 2022

Memurlukta sakal serbestisi için mevzuatta güncelleme yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik mevzuatında belirlenen saç, sakal ve kıyafet yönergeleri, yeni mevzuatta ele alındı. Peki, memurlara sakal serbest mi oldu, memurlar sakal bırakabilir mi? İşte memur saç sakal yönetmeliği 2022…

Memurların sakal bırakabilmesine izin veren yönetmelik yayımlandı. Memurlar sakal bırakabilir mi, memurlara sakal serbest mi? Devlet dairelerinde görev yapan memurların mesai saatleri içerisinde sakal tıraşı olmadan görev yapabilmelerini sağlayan yönetmelik bugün yayımlandı. Peki, asker, polis, hemşire, adliye personeli, cezaevi personeli, infaz koruma memuru, gümrük memuru, zabıt katibi sakal bırakabilir mi? İşte Kılık kıyafet yönetmeliği 2022…

Memurlar sakal bırakabilir mi?

Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz" ibaresi iptal edildi.

Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti.

MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ

Danıştay 12. Dairesince verilen kararla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz...” ibaresinin iptaline dair karar verilerek kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı

Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 20.04.2022 tarihli ve 2021/7000 esas, 2022/2247 karar nolu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne işlendi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin iptal kararına Yönetmelik metninde yer verildi.

Artık resmen kamuda erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.

 

 

Güncellenme Tarihi : 30.7.2022 13:12

İLGİLİ HABERLER