Gündem
  • 31.1.2003 20:58

MGK, IRAK KONUSUNDA TBMM'NİN GEREKLİ KARARLARI ALMASINI TAVSİYE ETTİ

ZAFER ÇAKMAK ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), TBMM'nin istenmeyen muhtemel gelişmelere karşı tümüyle Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak üzere gerekli görülecek askeri önlemlere işlerlik kazandırılmasına yönelik kararları almasını sağlayacak adımların gelişmeler izlenerek belirlenecek bir takvim uyarınca, hükümet tarafından atılması konusunda tavsiye kararı aldı. MGK'nın 6.5 saat süren toplantısının ardından MGK Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan bildiride, toplantıda geçen bir aylık döneme ilişkin güvenlik raporları ışığında, ülke genelindeki güvenlik ve asayiş durumunun gözden geçirildiği, Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren dış politik gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Bildiride bu bağlamda, Irak konusundaki son gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin 1441 sayılı kararı uyarınca Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması gereğine inanmaktadır. Bu amaçla Irak yönetiminin, BM silah denetçilerinin faaliyetleri çerçevesinde şimdiye dek ortaya koyduğu işbirliğini aktif bir biçimde ve zaman yitirmeden sergilemesi önem taşımaktadır. Uluslararası toplumu tatmin edecek bilgi ve belgeleri süratle BM ile paylaşması, Irak'ın olduğu kadar yeni bir çatışma ortamının doğmasını istemeyen tüm bölge ülkelerinin de çıkarınadır. Türkiye, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu bu sorunun barışçı yollardan çözümünden yanadır. Barışçı bir çözüm yönünde çaba harcanmaya devam edilmesi Türkiye bakımından hala öncelikli bir hedeftir. Askeri bir seçeneğe yönelinmesinin bölge ülkeleri bakımından, sakıncalı sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur. Askeri bir operasyon başlatılması konusunda, uluslararası yasallık ve oydaşma Türkiye'nin tutumunu yönlendiren temel ilkelerdir. Türkiye barışçı bir çözümü yeğlemekle birlikte askeri bir operasyon kaçınılmaz olduğu takdirde, ulusal çıkarlarını koruyacak önlemler almaktan da geri kalmayacaktır. Yukarıdaki görüşler ışığında öncelikle barışçıl yolların denenmeye devam olunması, öte yandan, Anayasamızın 92. maddesinin aradığı uluslararası yasallık koşulunu gerçekleşmesine bağlı olarak TBMM'ce istenmeyen olası gelişmelere karşı tümüyle Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak üzere gerekli görülecek askeri önlemlere işlerlik kazandırılmasına yönelik kararların alınmasını sağlayacak adımların gelişmeler izlenerek belirlenecek bir takvim uyarınca hükümet tarafından atılması konusunda tavsiyede bulunulması kararlaştırılmıştır." MGK tarafından yayınlanan bildiride, toplantıda Kıbrıs konusunun da ele alındığı belirtildi. Bildiride konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "Kıbrıs sorununun çözümü için BM Genel Sekreteri'nin taraflara sunduğu plan üzerinden yürütülen görüşmelerin önemi vurgulanmış ve çözümü amaçlayan çabaların sürdürülmesine destek verilmiştir. Hükümetimizce ilgili makamlarımızın katkılarıyla ve KKTC makamlarıyla danışmalar sonucunda belirlenmiş olan görüşme pozisyonunun gerektirdiği adımların kararlılıkla atılmasının taşıdığı önem üzerinde durulmuştur. Görüşmelerin başarısı için her iki tarafın da iyi niyetli ve yapıcı bir tutum izlemeleri gerektiğinin altı çizilerek doğrudan görüşmeleri öneren taraf olan KKTC Cumhurbaşkanı sayın Denktaş'ın görüşme sürecinde çözüm yönünde sergilediği tutuma güçlü destek verilmiştir." Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 19:15

İLGİLİ HABERLER