Asayiş
  • 25.6.2022 14:14

Pınar Gültekin cinayetinde tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı!.. Saçma sapan gerekçeler

Gerekçeli kararda sanığın canavarca hisle hareket etmediği, delilleri yok etmek amacıyla yakma eylemini gerçekleştirdiği vurgulandı.

Pınar Gültekin davasında merakla beklenen gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme çok tartışılan haksız tahrik indiriminin gerekçesini açıklarken, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı'ya yönelik şantaj suçunu işlediğine yer verildi. Mahkeme, Pınar Gültekin'in öldüren Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası vermiş, haksız tahrik indirimi kullanarak cezayı 23 yıla düşürmüştü. Avcı'nın 14.5 yıl cezaevinde kalması bekleniyor.

Pınar Gültekin davasında Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi kamuoyunun merakla beklediği gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, haksız tahrik indiriminin neden uygulandığına yer verilirken, Gültekn'in şantaj suçunu işlediğine de yer verildi. İşte Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Pınar Gültekin davası ile ilgili gerekçeli kararı...

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Pınar Gültekin davasında merakla beklenen gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

Böylelikle tanık Ceren'in aşamalarda alınan yeminli beyanları, maktulün kız kardeşi Sibel Gültekin'in mahkememizce hükme esas alınan Ula İlçe Jandarma Komutanlığında alınan beyanı, taraflar arasında para yatırma tarihleri dışında hiçbir görüşme bulunmadığı ve maktulün hesabına kartsız para yatırma işlemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde; maktulün sanık Cemal Metin'i aralarındaki evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine söyleyeceğinden bahisle tehdit ederek sanık Cemal Metin'den menfaat temin ettiği, maktulün söz konusu eylemlerinin öğretide ve yargısal içtihatlarda açıklama tehdidi ile menfaat temini olarak tanımlanan TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu, TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen ve konusu suç oluşturan fiillerin ise haksız bir davranış olduğunun izahtan vareste olduğu, sanık Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına konu somut olayda TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK'nın 29. maddesi uyarınca indirim yapılmıştır.

Kararda, TCK'nın 82/1-b maddesinde düzenlenen canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme unsuru yönünden yapılan değerlendirmeye ilişkin şu satırlara yer verildi:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede ve Muğla Cumhuriyet Savcısınca verilen mütalaada sanık Cemal Metin Avcı hakkında TCK'nın 82/1-b maddesinin tatbiki talep edilmiştir.

Canavarca hisle öldürme unsuru yönünden yapılan değerlendirmede, TCK'nın 82/1-b maddesinde düzenlenen canavarca his kavramı içerisinde yer alan eylemler çeşitli yargısal kararlarda vurgulandığı üzere sırf öldürmüş olmak için öldürmek, ölenin acı çekmesinden zevk almak için öldürmek, insanı kurban etmek gibi duyguların etkisi altında gerçekleştirilen eylemlerdir.

Mahkememiz yargılamasına konu somut olayda ise taraflar arasında önceye dayalı tanışıklık ve anlaşmazlıklar bulunduğu gözetildiğinde sanık Cemal Metin'in az yukarıda da açıklandığı üzere sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından mahkeme somut olayda söz konusu nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğini kabul etmiştir.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda “Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denildi.

Bir diğer yandan kararda, Pınar Gültekin'in Metin Avcı'ya şantaj yaptığı aktarıldı.

 

Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı #1

 


 

İLGİLİ HABERLER