Gündem
  • 3.7.2009 14:51

SAVCI CHP'DE USULSÜZLÜKTEN DAVA AÇTI

ANKARA - İddianamede sanıkların, ''hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma'', ''özel evrakta sahtecilik'', ''parti defter ve kayıtlarının tutulmaması'' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 7 Temmuz 2008 tarihli, ''Siyasi Parti Mali Denetimi'' konulu, ''CHP'nin 1998, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin kesin hesaplarıyla ilgili'' suç ihbarı üzerine, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, partinin zarara uğratılmasına neden olduğu iddia edilen eylemler şöyle sıralandı:
''31 Aralık 2004 gün ve 188 yevmiyeli numaralı mahsup fişinde gider yazılan 13 bin 387 TL 94 Krş'luk harcamaya ilişkin hiçbir belgenin bulunmaması, gider yazılan harcamalara ilişkin belgelerin 10 Ocak 2005 gün ve 4 yevmiye numaralı mahsup fişine eklenerek tekrar gider olarak yazılması ile 2004 yılı için 13 bin 387 TL ve 94 Krş'luk harcamanın belgesiz, gider olarak gösterilmesi;
980 TL 08 Krş tutarındaki gider belgelerinin fotokopileri kullanılarak mükerrer gider olarak yazılması suretiyle 980 TL 08 Krş'un belgeye dayandırılmaması;
Partinin satın aldığı otobüslerin bedellerinin ödenmemesine ilişkin düzenlenen 31 Aralık 2005 tarih ve 185 yevmiye numaralı mahsup fişi ve eklerinin incelenmesinde, otobüs alımıyla ilgili ÖTV'nin mükerrer olarak gider yazıldığı, mükerrer gider yazılan bin 787 TL 74 Krş'un ÖTV tutarının, Yasa'nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilememesi;
Bin 898 TL 64 Krş'un, seyahati gerçekleştiren kişilerde kalan nüshaları kullanılmak suretiyle mükerrer gider olarak gösterilmesi;
Yurt dışı seyahatleri ile ilgili, İtalya seyahatindeki taksi ücretlerine ilişkin düzenlenen iki belgede, havaalanı ücretine ilişkin düzenlenen belgede tahrifat yapılarak bin 132 TL 13 Krş'un fazladan gider yazılması.''
"Eylemlerden, CHP Muhasebe Servisinde çalışan Ersin Şenol, Muhasebe Müdürü Ertuğrul Kaya, söz konusu dönemde Genel Sayman olarak görev yapan Mahmut Yıldız ile Genel Sekreter Önder Sav'un sorumlu olduğu düşünülmüştür" denilen iddianamede, ''Sav hakkında, yasama dokunulmazlığına sahip olması nedeniyle soruşturma evrakı üzerinden işlem yapılmadığı, soruşturma evrakından bir örneğin milletvekili Sav hakkında gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Bürosuna gönderildiği'' kaydedildi.
İddianamede, Yıldız, Kaya ve Şenol'un, savcılık sorgularında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri aktarıldı.
Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edildiği, sanıkların Eylül ayında yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER