Ekonomi
  • 31.3.2006 12:40

SENDİKAL MEVZUAT DEĞİŞİYOR

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan ''Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı Taslağı'', işçi sendikalarınca zaman zaman eleştirilen ''işkolu barajı''nın kaldırılmasını öngörürken, bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için en büyük üç işçi konfederasyonundan birinin üyesi olması şartını getiriyor.
     Ancak bakanlık, taslak dışında, sosyal taraflara işkolu barajının yüzde 5'ten başlayarak, kademeli olarak kaldırılması yönünde bir öneride daha bulundu. Çıkarılacak yasada, bu önerinin yer alması durumunda, toplu iş sözleşmesi yapacak sendikanın en büyük üç işçi konfederasyonundan birinin üyesi olması yönündeki şart kaldırılacak.
     Bakanlık tarafından hazırlanan ''Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı Taslağı'' ile yüzde 10 işkolu barajına ilişkin ''alternatif metin'', görüşleri alınmak üzere sosyal taraflara gönderildi.
     Taslak, işçi sendikalarınca zaman zaman eleştirilen ''işkolu barajı''nın kaldırılmasını öngörüyor. Halen, bir işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için o işkolundaki işçilerin en az yüzde 10'unu üye yapmaları gerekirken, taslak, üye sayıları itibariyle en fazla temsil gücüne sahip üç işçi konfederasyonundan birinin üyesi olan işçi sendikalarının, işyeri ya da işletmede çalışan işçilerin yarıdan fazlasını örgütlemeleri halinde toplu iş sözleşmesi yapabilmelerine imkan tanıyor.

 

İLGİLİ HABERLER