Gündem
  • 31.3.2003 15:30

SEZER İŞ GÜVENCESİ YASASI'NI VETO ETTİ

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İş Güvencesi Yasası'nın yürürlük tarihini 30 Haziran 2003 olarak değiştiren 4828 sayılı yasayı, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderdi. Cumhurbaşkanı Sezer, yasayı TBMM'ye geri gönderme gerekçesinde, İş Güvencesi Yasası'nın yürürlüğünün ertelenmesinin ''Ulusal Program'ın yaşama geçirilmesi gereğiyle, çağdaş iş yaşamının istemleriyle ve sosyal devlet ilkesi gereği çalışanların korunmasıyla bağdaşmadığını'' belirterek, ''Üstelik yürürlüğe giren ve çalışanların büyük bölümü için iş güvencesi getiren bir yasanın yürürlüğünün ertelenmesi, hukuk devletinin önemli öğesi 'devlete güven' duygusunu zedeleyecektir'' dedi.

İLGİLİ HABERLER